Bojkott av bosättarprodukter mot folkrättsbrott

JIPFI likhet med den israeliska fredsrörelsen anser Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF) att den israeliska bosättarpolitiken på Västbanken och i Östra Jerusalem är det största hindret för att en seriös fredsprocess skall komma igång. Bosättningarna utgör också ett uppenbart krigs- och folkrättsbrott mot Haagkonventionen och 4:e Genevekonventionen. Det vilar ett ansvar hos politiska och ekonomiska aktörer i Sverige och andra länder att inte göra sig delaktiga i dessa brott mot internationell rätt.

Jipf vill därför uppmana:

1. Sveriges regering och riksdag att verka för en lagstiftning som beivrar dessa folkrättsbrott. Exempelvis genom att på såväl nationell nivå som inom EU verka för ursprungsmärkning av varor och tjänster som helt eller delvis producerats inom ramen för bosättarekonomin.

2. Svenska och i Sverige verksamma banker och andra företag att nogsamt se över sina affärsverksamheter, affärsrelationer och investeringar så att man inte gör sig skyldig till sådan delaktighet

3. Svenska myndigheter att bryta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som deltar i dessa folkrättsbrott

Judar för Israelisk-Palestinsk fred (JIPF)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements