De toleranta svenskarna och den intoleranta minoriteten

Mittfåra och marginalIdag har SOM-institutet presenterat sin årliga bok om attityder, opinion och åsikter i det svenska folket. I år heter boken Mittfåra och marginal. Några av de frågor som analyseras närmare har jag för avsikt att kommentera. Först ut är rasism, främlingsfientlighet, intolerans, tolerans, flyktingvänlighet och antirasism.

Två motstridiga tendenser kan sägas existera. Det ena är att det svenska folket i sin helt blir allt positivare mot främlingar. Allt mer flyktingvänliga, allt mer toleranta. Kvinnor är mer toleranta än män, höginkomsttagare är mer toleranta än låginkomstagare, medelklasspersoner mer toleranta än personer ur arbetarklassen och högutbildade mer toleranta än lågutbildade. Inga direkta överraskningar där alltså. Svenskar är också medvetna om att intolerans och rasism är ett problem i samhället. Vilket är bra om intolerans och rasism ska kunna bekämpas.

I befolkningen finns en liten minoritet. Den grupp som vill begränsa flyktingmottagandet, invandringen osv. Denna grupp fanns förr bland en rad partiers sympatisörer men finns idag i huvudsak bland de som stöder Sverigedemokraterna. Skillnaderna mellan övriga partiers sympatisörer och medlemmar minskar. Även om Miljöpartiets och Vänsterpartiets sympatisörer fortfarande är mycket mer flyktingvänliga än andra partiers sympatisörer.

Andelen människor med rasistiska, främlingsfientliga och invandringsfientliga åsikter är sannolikt mindre idag än i början av 1990-talet. Men idag har denna grupp ett politiskt parti som representerar dem.  Sverigedemokraterna. Därmed har deras minoritetsåsikt blivit synligare i den offentliga debatten och har därmed diskuterats mer än tidigare. Något som lett till att många är oroade för en ökande främlingsfientlighet i samhället trots att någon sådan inte finns. Fler är oroade över ökad rasism än över ökad invandring. Något som återigen visar på den invandrings- och flyktingvänliga svenska opinionen.

Den enande frågan för Sverigedemokraternas sympatisörer är just rasismen, främlingsfientligheten. Det är denna fråga som gör att partiet får stöd. Människor väljer alltså att ge SD stöd just för att de är rasister. Att försöka bekämpa SD genom att säga att de är rasister blir därmed helt förfelat. Det är ju därför människor röstar på dem och ger dem sitt stöd. De vet redan att SD är rasister och stöder dem därför.

För att minska stödet för Sverigedemokraterna krävs det helt enkelt att de människor som idag sätter främlingsfientlighet och rasism främst på agendan måste få en annan fråga som blir viktigare för dem. En annan fråga att engagera sig i. Vinster i välfärden har alla förutsättningar för att bli en sådan fråga. En stor majoritet av det svenska folket är mot vinstdrivande företag i skattefinansierad välfärd. Låt oss i vänstern försöka mobilisera på den frågan. Mer än idag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements