De flesta positiva till flyktingmottagning

En majoritet av svenska folket är positiva till att Sverige tar emot många flyktingar. En opinionsundersökning  från Novus har bekräftat det vi redan vet från de årliga undersökningar SOM-institutet gör. 26 procent tycker att Sverige bör ta emot fler flyktingar, 36 procent anser att nivån bör vara densamma som i dag, medan 32 procent vill att flyktingmottagandet ska minska. 6 procent svarar ”vet ej”.  Opinionen har länge varit mycket klar i denna fråga. Positiv till flyktingmottagande. Andelen positiva ökar dessutom över tid och har så gjort sen mitten av 1990-talet.

Folk vet att det kostar pengar och ansträngning att ta emot flyktingar. Folk vet att vi har råd och möjlighet. Som Gert Gelotte skriver i GP:

Det är klart att flyktingmottagning kostar. Men det är inte detsamma som att invandring är en tung ekonomisk börda. Flyktingar, lär sig svenska, börjar arbeta, betalar skatt, startar företag. Utrikes födda står för 70 procent av sysselsättningsökningen mellan 2006 och 2013. Vart fjärde nytt företag i Sverige startas av en invandrare.

Den som sår vet inte vad det kostar förrän skörden är bärgad. Ändå är det inte av ekonomiska skäl vi skall öppna våra hjärtan och plånböcker. Vi skall göra det av medmänsklighet och för att vi vill kunna se oss själva i spegeln, även efter de senaste hemskheterna i Rapport och Aktuellt.

Samtidigt ska all ha klart för sig att flyktingar utgör en minoritet av invandrarna till Sverige. Arbetskraftsinvandring dominerar klart. Antalet asylsökande är heller inte detsamma som antal flyktinginvandrare. Många asylsökande får normalt inget uppehållstillstånd.

Läs mer:
Vänstern gynnar rasistiska partier
De toleranta svenskarna och den intoleranta minoriteten
Världens minst rasistiska land, men det hjälper knappast den som blir utsatt
Fler och fler människor blir inte måltavlor för högerextremism
Stödet till SD
Svenskar allt mer flyktingvänliga

Intressant? 
Mer: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “De flesta positiva till flyktingmottagning”

  1. Tjaa, ja, fast man kan lika gärna tolka siffrorna som att 68% vill ta emot färre flytingar eller max lika många som idag, bara 26% är positiva till ökat flyktingmottagande. Det är nog mera rättvisande eftersom andelen negativa är större än andelen positiva. Själv tycker jag Sverige bör ta sitt ansvar och ta emot flyktingar, men vi får inte fortsätta att inte låtsas om de problem det innnebär, till exempel för lärare som får ägna större delen av lektionstiden åt att förklara vad orden betyder istället för att lära ut ämnet. Eller att man vägrar tillvarata invandrares kompetens. Sverige lär ha världens högsta andel pizzabakande och taxikörande invandrade akademiker. Det är en skam, när samtidigt industri, vård och skola skriker efter utbildad personal.

    1. Nej, det kan man inte. Följdfrågor gör att det handlar om en majoritet som är positiva till flyktingmottagning. I SOM-Institutets undersökningar är det ännu tydligare.

Kommentarer inaktiverade.