Världens minst rasistiska land, men det hjälper knappast den som blir utsatt

Sverige är sannolikt världens minst rasistiska land. Det är vad de flesta undersökningar av rasism och rasistiska attityder i världen visar. Rasism och diskriminering existerar förstås ändå. Men svenska folket blir enligt SOM-institutets årliga undersökningar allt mindre rasistisk och främlingsfientlig. Allt mer tolerant. Trots det växer ett part som är rasistiskt och det är också därför de flesta röstar på partiet. På grund av att det är rasistiskt. Det handlar om Sverigedemokraterna (SD). Det handlar om att det idag finns ett parti som kanaliserar just främlingsfientlighet och rasism. Tidigare röstade den minoritet som ä rasister på olika partier men idag röstar de på ett och samma parti. Samhället polariseras.

Att påpeka att SD är rasistiska, ett rasistiskt parti, förhindrar förstås inte partiets tillväxt. Det är ju själva anledningen till att partiet växer. Det som behövs är istället en fokusering på frågor som skapar gemenskap över religiösa, etniska och kulturella gränser såväl som över köns- och genusgränser. Sådana frågor kallas socio-ekonomiska frågor eller klassfrågor. Det handlar om löner, jämlikhet, arbetsvillkor, pensioner, a-kassa etc. Det är viktigt att fokusera på dessa frågor istället för identitetspolitiska, kulturella, etniska, könsmässiga och religiösa frågor. Endast på det viset kan SD motarbetas.

Att Sverige är ett av världens minst rasistiska länder hindrar ju inte att det finns rasism och främlingsfientlighet, diskriminering mot och utsatthet bland minoritetsgrupper. Det finns en strukturell rasism som leder till problem på arbetsmarknad och bostadsmarknad för personer ur minoritetsgrupper och personer som inte alls är rasister handlar rasistiskt ibland ändå. En del attityder och synsätt sitter djupt i oss. Denna aspekt är det som Tobias Hübinette menar när han hävdar att det inte räcker med att kritisera SD, att det inte är nån mening med att kallas SD för rasister.

Inte heller hjälper det den som blir utsatt för rasism och diskriminering att Sverige är världens minst rasistiska land som Aleksander Gabelic påpekar på SVT Opinion. Det är inte alltid en tröst att det är värre på andra håll. Däremot är det viktigt att veta att Sverige är mindre rasistiskt än andra länder. För hur rasistiskt ett land och ett lands befolkning är styr vad och hur vi kan diskutera frågorna, hur vi ska ställa krav och hur vi kan komma framåt. Utgår vi från att Sverige är ett djupt rasistiskt land riskera vi att vidta åtgärder som ökar rasismen och klyftorna istället för att minska dem. Att skapa problem och klyftor som inte fanns där tidigare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements