Majoritet för trängselavgift i Göteborg

Ju mer invånarna vet desto mer positiv är inställningen i frågan om trängselskatt. Hälften av göteborgarna uppger i en färsk undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av Västsvenska handelskammaren att de tänker rösta ja till trängselskatten. Uppemot 80 procent vet också spontant att pengarna ska gå till infrastruktur.

Ja till trängselskatt i Göteborg

– Resultatet är mycket positivt, det visar att göteborgarna precis som näringslivet inser att ett ja till trängselskatt är ett ja till framtiden i form av bättre miljö, bättre framkomlighet och fler jobb, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Nästan 80 procent (78%) av göteborgarna har fått med sig att trängselskatten är till för att finansiera väg, järnväg och kollektivtrafik. Det visar en färsk undersökning från SIFO på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren där göteborgarna har fått svara på frågan var pengarna går. Bara 15 procent kan inte svara på vad trängselskatten finansierar. Okunskapen är störst bland svarande i åldern 18-34 år, där 20 procent inte har kunskap om att trängselskatten är en del i finansieringen av kommande infrastruktursatsningar.

Undersökningen kartlägger vidare befolkningens kunskap när det gäller vilka delar som ingår i det Västsvenska paketet. Även här har frågan ställts öppen och svaren grupperats i efterhand. Resultatet visar att Västlänken och de investeringar som är planerade kring centralstationen är mest kända. Dessa kan nämnas i 61 procent av fallen som satsningar i Västsvenska paketet. Kunskapen är sämre om Marieholmstunneln, som nämns av 30 procent, respektive den nya Götaälvbron som 27 procent känner till. Lite drygt en femtedel (22%) av göteborgarna kan inte nämna någon av satsningarna i det västsvenska paketet.

– Det är glädjande att informationen nått fram och att så många göteborgare satt sig in i denna viktiga fråga. Det är dock fortfarande många som inte förstått alla delar som ingår paketet. Undersökningen visar att i takt med att befolkningen fått en bättre kunskap om vad trängselskatten skall finansiera och vänja sig vid den har förståelsen för dess nödvändighet ökat. Allt fler inser att det inte finns några bättre reella alternativ, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Undersökningen kartlägger även opinionen inför stundande folkomröstning. Den visar att hälften av göteborgarna (50%) tänker rösta ja, medan 29 procent kommer att rösta nej. Andelen som inte har bestämt sig uppgår till 15 procent.

I åldersgruppen 18-49 finns nu en klar majoritet för Ja inför kommande omröstning. Flest ja-sägare återfinns i åldersgruppen 35-49 där 56 procent stödjer trängselskatten. Det är också den åldersgruppen som har bäst kunskap om vad trängselskatten skall gå till. I åldersgruppen 18-34 uppger 52 procent att de kommer att rösta ja. Nej-sägarna ökar i takt med åldern på de tillfrågade. Mest negativa är tillfrågade över 65 år. Här uppger 36 procent att de tänker röst nej. Flest osäkra finns i åldersintervallet 18-34 där 18 procent uppger att de ännu inte har bestämt sig. Bara 2 procent uppger att de inte tänker rösta.

– Kommande omröstning handlar om vår framtid, då är det angeläget att unga tar aktivt ställning och sätter sig in i frågan, det är ju för dem de här investeringarna görs. Frågan om Trängselskatt får därför inte försvinna i den lokala valrörelsen, enligt Johan Trouvé.

Bland nej-sägarna uppger 35 procent privatekonomiska argument som grund för ställningstagandet. Det handlar om kostnader och hur de drabbar individer. Drygt en tiondel (13%) av nej-sägarna framhåller att deras ställningstagande handlar om att det inte finns någon trängsel i Göteborg. Nästan lika många (11%) anser inte att Göteborg behöver mer infrastruktur. Bara 5 procent av nej-sägarna uppger att motståndet handlar om att sättet politiken drivit igenom beslutet.

– Det är lite paradoxalt att de privatekonomiska argumenten väger tyngst för nej-sägarna eftersom alternativet är en beskattning som skulle sprids kostnaderna på fler, säger Johan Trouvé.

På frågan om vad som händer med infrastruktursatsningarna i Göteborg vid ett nej i kommande folkomröstning tror 27 procent att det inte kommer att förändra något. En fjärdedel (25%) vet inte vad som kommer att hända. Drygt en tiondel (11%) tror att ett nej skulle innebära förseningar i projektet.

Svensson/Västsvenska Handelskammaren

Undersökningen är genomförd av SIFO under juni månads andra hälft. Den är genomförd per telefon och omfattar 1000 personer boende i Göteborgs Stad.
Västsvenska Handelskammaren stöttar nätverket JA till trängselskatt i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements