Viktigt med fredliga protester mot nazism och rasism

Att förbereda för våldsam konfrontation med poliser och nazister är som jag ser det en kontraproduktiv väg att vandra. Istället ska det alltid planeras för så breda och fredliga demonstrationer som möjligt. Våld skrämmer bort vanligt folk. Så för att vinna i opinionen bör vi alltid hålla och förbereda fredliga manifestationer och aktioner.

För att förhindra att polisen, som de gör alltför ofta, spårar ur ska vi också förbereda dialog och förhandlingar med polisen med syfte att lugna ner dem och förhindra dem från att ta till våld. Dialogen med polisen är i först hand till för att förhindra att polisen spårar ur, då det är det vanligaste och allvarligaste problemet vid motdemonstrationer gentemot nazisterna. En del av sådan förberedelser är att kollektivt organisera vakter, demonstrationsledning och ett kollektivt självförsvar gentemot urspårade och våldsamma poliser. Rätten till självförsvar är lagstadgad och den gäller också mot polisen.

Att vara ordentligt förberedda, att alla deltagare vet vad som gäller och att alla deltagande organisationer följer de riktlinjer för motdemonstrationer som diskuterats fram är av yttersta vikt för att förhindra polisiär urspårning och polisiärt övervåld av det slag vi såg i Malmö igår.

Polisen måste acceptera att de inte har våldsmonopol, att det inte bara rätt av kan bestämma vad de vill, utan att de måste ta hänsyn till den folkmajoritet som finns på platsen, dvs antinazisterna och antirasisterna. Dessutom kan vi kräva av polisen och de enskilda poliserna att de måst klara av att hantera provokationer av olika slag som glåpord, flaskkastning och maskering utan att de spårar ur på det sätt som skedde i Malmö.

Intressant?
Media: Skanskan1, 2, ETC, Fria, Motkraft1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements