Företrädare för växlingskontor åtalas för grovt bokföringsbrott

En chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten väckte igår åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner. Åtalet innehåller även yrkande om företagsbot på 3 miljoner kr.

Enligt chefsåklagare Thomas Langrot har den åtalade i egenskap av företrädare för det stockholmsbaserade växlingskontoret Tavex, uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten under 2009 genom att inte verifiera inköp av guld och valuta från moderbolaget Tavid på nästan 400 miljoner kronor. Även bokförda återköp av guld och valuta på 78,5 miljoner kronor har inte verifierats eller har i vart fall varit bristfälligt verifierade.

– Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att rör sig om så stora belopp samt att det har skett systematiskt, säger chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Genom åsidosättandet av dessa stora belopp har det inte varit möjligt att bedöma inköpen och återköpen. Som konsekvens har det varken gått att bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller företagets ställning utifrån bokföringen, menar chefsåklagaren i sin stämningsansökan.

Vem som är åtalad är inte känt men styrelsen i Tavex AB består av personer som inte är bosatta i Sverige utan sannolikt i Estland. De är Tiit Rosenberg, Jüri Martin, Kuno Rääk och Alar Tamming. Delgivningsbar person är Emilia Martin. Moderbolaget till det svenska företaget är Tavex AS i Norge i vars styrelse vi återfinner Tiit Rosenberg, Jüri Martin, Kuno Rääk och Roman Lossman. Moderbolag i hela koncernen är Tavid AS i Estland vars ägare är Alar Tamming och Kuno Rääk. Hela koncernen har omkring 100 anställda.

Svensson/EBM

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements