Vårdvalet har gynnat friska och rika

En del borgerliga debattörer påstår oförtrutet att vårdvalet är bar för patienterna för människorna i Sverige. Det är inte sant. Vårdvalet har inneburit att resursernas flyttats från fattiga och sjuka till rika och friska. Det visar en rapport från Riksrevisionen med all tydlighet.

Riksrevisionen har funnit att vårdvalsreformen fått stark effekt, det har blivit svårare att upprätthålla vårdens etiska principer om likvärdig vård och prioritering av de mest behövande. Granskningen visar att vårdcentraler främst har etablerats i befolkningstäta områden och i områden där vårdbehoven är lägre.

Samtidigt har nedläggningar i större utsträckning drabbat fattigare områden. Läkartätheten på en vårdcentral är beroende av områdets socioekonomiska status vilket innebär att ett högt förväntat vårdbehov inte vägs upp av att det finns fler läkare.

Riksrevisionen har undersökt vården i två regioner och resultatet tyder på att ojämlikheten har ökat sedan reformernas införande. Granskningen visar också att det varit svårt för landstingen att skapa vårdvalsmodeller och ersättningssystem som styr primärvården i riktning mot vårdens etiska principer. Det blir inte lika vård för alla, utan olika vård för fattig och rik.

Vårdvalet är med andra ord ett totalt misslyckande om vi vill ha lika vård för alla. För vårdvalet har lett till bättre vård för rika, sämre vård för fattiga, bättre vård för friska och sämre vård för sjuka. Vårdvalet har gjort vården mer ojämlik och sämre. Den som säger nåt annat ljuger helt enkelt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements