Rekordår för marijuanabeslag i Sverige

Polisens beslag av marijuana under 2014 satte rekord både när det gäller antalet beslag och den totala mängden av drogen. Det visar ny drogstatistik från nationellt forensiskt centrum, NFC.

Marijuanabeslagen ökade med över 950 stycken och årssiffran landade totalt på 8 569 beslag som sammanlagt vägde över 697 kilo.

Tillgången på marijuana ökar stadigt i Sverige och polisen har avslöjat flera storskaliga inomhusodlingar under åren.

– En laglig internetförsäljning av frön och odlingsutrustning pågår i Sverige sedan 2000-talets början. På så sätt ökar den inhemska odlingen och underlättar den egna produktionen av narkotika. Knarkodlarna minskar också riskerna för upptäckt eftersom narkotikan inte passerar några landsgränser, säger Kim Nilvall kriminalinspektör vid nationella operativa avdelning, Noa, till polisen.se.

Över 70 kilo kokain
Polisens beslag av kokain ökar stadigt. Under 2014 ökade beslagen med 286 stycken jämfört med föregående år. Den sammanlagda vikten för året slutade på 72,5 kilo kokain, vilket är den högsta siffran sedan 2008.

– Polisen har bedrivit ett offensivt arbete mot kokainet med fokus på kriminella miljöer där drogen är vanligt förekommande, säger Kim Nilvall.

Uppmärksammade dödsfall

Antalet nya psykoaktiva substanser, NPS, har visat på en kraftig ökning under senare år både i Europa och i Sverige. Termen nya psykoaktiva substanser används för att beskriva nya preparat, syntetiska eller naturligt förekommande, som inte är narkotikaklassade enligt svensk lagstiftning.

84 nya psykoaktiva substanser upptäcktes bland beslagen i Sverige under 2014. Flera av dessa är nu under utredning för att eventuellt klassas som narkotika eller hälsofarlig vara.

Under 2014 var det två kemiska grupper som dominerade: syntetiska katinoner och syntetiska cannabinoider, som tillsammans utgör två tredjedelar av rapporterade nya psykoaktiva substanser.

– Sammantaget kan vi se en nedgång i beslagen av spice. Det beror sannolikt på att media uppmärksammat flera dödsfall kopplade till drogen och att flera ämnen klassats och förbjudits under året, säger Kim Nilvall.

Svensson/Polisen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements