Försvararna av rot-avdraget är ologiska och saknar faktaunderlag

Rot-avdraget ska bli mindre. Det är i grunden bra. Rot-avdraget gynnar nämligen de som har det bättre ställt. Detta är lätt att förstå. Villor och sommarstugor ägs av personer som har genomsnittligt högre inkomster jämfört med de som bor i hyreshus. En statlig subvention inriktad på husägare kommer därför att ge mer till de som tjänar mer.

Dessutom är det så att husägare som tjänar väldigt lite inte har nån som helst nytta av rot-avdraget och en person måste komma upp i en viss nivå av inkomst för att rotavdraget ska ge någonting. Även på detta sätt missgynnas de med små inkomster.

De som är mot att rot-avdraget ska minska anför också mycket märkliga argument. Utan rot-avdraget ökar svartjobben säger de. Det kan vara så, men samtidigt är mängden olagligt förtjänta pengar stor i arbeten som utförs med rotavdrag. Materialet görs ofta mycket billigare än det egentligen är och istället tas den kostnaden som arbetskostnad varvid de utbetalade bidragen till byggfirman och rotavdragen för villaägaren ökar. På detta sätt bidrar vi alla med våra skattepengar till fusk med bidrag. Det är sannolikt inte så stor skillnad på det som kommer att betalas ut svart och därför medför minskade skatteintäkter och de summor som betalas ut genom bidragsfusk med rotavdraget.

Att minska rotavdraget betyder därför sannolikt inte ökad brottslighet. Sådana påståenden saknar i dag all form av trovärdighet då inga belägg finns för att så blir fallet. Ingen vet hur mycket svartarbete det fanns innan Rot-avdraget och ingen vet hur mycket bidragsfusk det finns med rot-avdraget. Sannolikt är de i samma storleksordning. All påståenden om ökat svartarbete, minskat fusk, ökat fusk etc blir därmed inget annat än åsikter utan faktaunderlag.

I en artikel i GP hittar jag ett annat argument. Olyckorna kommer att öka då rot-avdraget minskar. Antalet olyckor bland hemmafixare har minskat med 30%. Ingen vet varför, men min gissning är att hemmafixare blivit bättre på att använda skyddsutrustning då sådan blivit lättare och billigare att köpa. Sannolikt har också verktygen blivit bättre. GP för istället fram teorin att det är minskat hemmafixande på grund av rot-avdraget som lett till det minskade antalet olyckor. Det kan kanske vara så också.

Det kan ju också tänkas att antalet olyckor bland byggnadsarbetare ökat och att det väger upp minskningen bland hemmafixare. Artikeln i GP tar inte upp denna aspekt och därmed är den citerade statistiken ganska meningslös. Vi vet inte om olyckorna egentligen minskat.

Att olyckorna i trädgårdarna inte minskat bland folk som sköter det mesta själv talar mot teorin att Rot-avdraget påverkar olycksstatistiken. Om det vore på det viset borde Rut-avdraget ha samma effekt vad det gäller trädgårdsarbetet som Rot-avdraget för byggarbeten. Så är nu inte fallet.

Även om antalet olyckor minskat och detta eventuellt berott på Rot-avdraget är det inte heller ett bevis på att antalet olyckor ökar när rot-avdragen införs igen. Bara för att det kanske finns ett samband åt ena hållet måste inte det motsatta gälla.

Sammantaget kan vi nog säga att artikeln i GP om rot-avdragets positiva effekter i huvudsak är skitsnack och någon bevisad effekt av rot-avdragen på antalet olyckor kan inte påvisas med hjälp av de siffror som redovisas där. Artikeln är helt enkelt lögn och förbannad dikt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Matte5566

  Visst finns det goda argument för den förda politiken, men hattigheten är ett problem. I valrörelsen sa man uttryckligen att ROT skulle ligga still och nu ändrar man sig. Oavsett vad man tycker så bör man kunna begära att regeringen väljer en linje och håller den så att folk kan veta vad de har att räkna med.

  • Jag tycker inte det är ett problem att folk eller regeringar ändrar sig. Det är oftast bra. I detta fall är det bra. Däremot skulle jag tyckt det var dåligt om politikerna i Göteborg ändrade sig om trängselavgiften samtidigt som jag tycker att de borde utreda alternativ finansiering av Västlänken på grund av folomröstningsresultatet. När det gäller Västlänken tycker jag inte de ska ändra sig. Det handlar alltså egentligen om ens åsikter.

 • Observatör

  Direkta olyckor och hemmafixande är ett perspektiv. Ett annat är materiella (och någon gång person-) skador, som uppkommer till följd av hemmafixandet. En bekant, som är skadereglerare, berättar ofta om hemmafixandets följder. Bland dessa berättelser har jag noterat två problematiska områden.

  Ett område är vattenskador där ”den händige” gett sig i kast med badrum och andra våtutrymmen. Följden blir inte sällan omfattande renoveringar.

  Ett annat område är elinstallationer där ”hemmaelektrikern” inte alltid förstår att skilja mellan ”fas-noll-skyddsjord”. En inte ovanlig konsekvens kan bestå i utslagning av diverse hemmaelektronik. Värre följder är när höljen av olika slag görs ledande vilket är förenat med livsfara eller när bränder orsakas.

  Hur detta är relaterat till ROT/RUT kan man reflektera över men alldeles oavsett innebär det risker att som ”hemmafixare” utföra arbeten som borde utföras av fackmän. Dessa risker nämns oftast endast i bisatser i populära ”hemmafixarprogram” på TV och på byggvaruhusens välförsedda avdelningar för elinstallationer (som ”vimlar” av artiklar vilka endast får installeras av fackmän) får man läsa ”det finstilta” när det gäller detta problemområde.

  • Jag är utbildad elektriker och installerar all el själv. Det som krävs för att installeradet mesta vad det gäller el är ”nödvändig kunskap”. Du behöver inte vara elektriker. Men jag har sett många felaktigheter varav ett par direkt farliga.

 • Jag håller med dig om att det är ett problem när politiker säger en sak i valrörelser och sen gör en annan sak. Det är valrörelserna som är problemet i sammanhanget, inte att de ändrar sig. Problemet är att du måste agera på ett visst vis för att bli vald, Men det stämmer inte alltid med vad som sen går att uppnå i verkligheten. Valrörelser är alltför verklighetsfrämmande.