Det är inget fel med högre hus på Gårda och längs Mölndalsån, men…

Det är dock olyckligt om det bara blir kontorshus i området. Där borde också byggas bostäder. På Gårda tycks det bara planeras kontor vilket kanske inte är så bra, men mellan Mölndalsån och motorvägen tycks det också planeras bostäder, i alla fall på tändstickfabrikens tomt i Elisedal mellan den nya ÅF-skrapan och ån. Men mer bostäder behövs helt klart på Gårda. Även bostadshusen kan naturligtvis vara höga.

Dessutom måste naturligtvis kollektivtrafiken på Gårda förbättras. En buss från centrum, över Gårda, via Almedal till Elisedal, upp över Fredriksdal, Burås, Mossen och Guldheden (via Dr Forselius, Dr Fries och Wavrinskys) och ner till Linnéplatsen (alternativt Marklandsgatan) tycker jag vore en rimlig sträckning. Kommunikationerna mellan Mölndalsåns dalgång och områdena ovanför är idag dålig och kan förbättras avsevärt genom en sådan busslinje. Gårda skulle få en busslinje som fungerade i motsats till tidigare försök med linjer som varit för korta och därför inte egentligen fungerat bra. Längs med Mölndalsån finns redan bar kommunikationer, men en ny buss skulle ge fler möjligheter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements