Ras är ingen social konstruktion

Men det påstås i en artikel i GP om regissören Farnaz Arbabi. Men det är ett felaktig påstående. Ras är ett vetenskapligt begrepp. Just nu är vetenskapen av den uppfattningen att människan som art inte har raser. Däremot finns det gott om djur som kan delas in i raser. Vad som i vardagslag däremot tolkas in i begreppet ras är kulturellt och socialt betingat. Det är en social konstruktion, men inte rasbegreppet i sig.

Om människan enligt vetenskapen kunde delas in i raser, skulle påståendet ”du tillhör khoisan-rasen” inte vara rasism. Däremot skulle, ”du är på detta eller detta viset för att du tillhör khoisanrasen” med all sannolikhet vara rasism. Lika lite är det idag rasism att säga ”du har brunt skinn”, däremot att påstå att du har vissa egenskaper för att du har brunt skinn. Fast även där finns det undantag. Det är inte rasistiskt att säga att en person med svart skinn kan vara ute i solen längre än en person med vitt skinn eller att en person med mörkt skinn lättare får D-vitaminbrist på våra breddgrader än en person med ljust skinn.

Det betyder också att rasifiering inte kan vara att tillhöra en viss ras (om det nu vore så att vetenskapen ansåg att människan som art kunde delas in i raser) utan att tillskrivas de egenskaper som en viss ras tilldelats. Dvs det handlar i praktiken om att utsättas för rasism på grund av etnicitet, hudfärg, utseende och bakgrund.

Idag anses det var så att människan inte kan indelas i raser. Imorgon kan vetenskapen ha en annan uppfattning. Detta har mycket lite med rasism i sig att göra, men kan utnyttjas av rasister genom att tillskriva vissa ”raser” bestämda egenskaper. Det sistnämnda skulle vara och är rasism.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements