Det rimliga är att Stena får vara kvar vid Masthuggskajen

Stena Lines Danmarksterminal vid Masthuggskajen bör nog ligga kvar där den är. Den behöver ligga centralt för att tillföra något för Göteborg. Det är inte speciellt intressant för människor som åker dagsturer till och från Göteborg att hamna i eller behöva åka till Arendal eller Skandiahamnen. Stena Lines närvaro i centrala Göteborg och Masthugget innebär fler turister och en mer levande stadsdel än vad som skulle var fallet om terminalen inte låg där den ligger. Det är inte Stena Line som är det stora problemet längs med södra älvstranden utan den stora biltrafikleden, Oscarsleden. Det är den som skapar de stora barriäreffekterna.

Det har undersökts om Stena Lines Danmarksterminal kan flytta till Majnabbe och ligga ihop med Tysklandsterminalen. Utredningen har dock funnit att det inte är genomförbart:

– Nu kommer vi utreda fler alternativ för att hitta en bra lösning såväl för Stena Lines verksamhet som för stadens utveckling. Stena Line är en viktig arbetsgivare i staden och deras 1,6 miljoner passagerare årligen bidrar med över 700 miljoner kronor i turismintäkter till Västsverige varje år. Så en bra placering för deras färjor är otroligt viktig, inte bara för hamnen och för Stena Line, utan för hela Göteborg, säger Magnus Kårestedt

– Vi har varit delaktiga i Göteborgs Hamns utredning och delar uppfattningen om att det finns stora svårigheter med en samlokalisering på Majnabbe och vi välkomnar därför en fortsatt utredning och dialog om vår framtida placering. Vår frakt- och passagerarverksamhet är viktig i regionen och framför allt när det gäller Danmarkstrafiken så är det stora inflödet av turister nära sammankopplat med ett centralt läge, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman.

Området vid Majnabbe är helt enkelt för litet. Det enda alternativ som går att se för en Stena-terminal vid sidan av att Danmarksterminalen blir kvar vid Masthuggskajen är att lägga den i Frihamnen på Hisingen. En sådan placering skulle kanske också göra att det finns en möjlighet att ha kvar kajplatserna för större fiskebåtar i samma område. För idag är det så att Fiskebäcks hamn är för grund för de större fiskebåtarna och ingen annan tillgänglig kajplats har heller tillräckligt djup eller tillräckligt med utrymme. Inte Tångudden och inte Nya Varvet. En fråga som också behöver en lösning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements