Svenska barn behärskar engelska, vietnamesiska kan

Var och hur lär sig någon mest och bäst engelska på kortast tid, i Sverige eller Vietnam? Svenska barn är bättre på att kommunicera, medan vietnamesiska barn är bättre på att göra korrekta meningar och förstå språkregler. Det visar en studie av barn i 11-12-årsåldern som är gjord av doktoranden Vi Thanh Son vid Lunds universitet.

– Svenska barn är friare i klassrummet och kommunicerar mer på engelska. De har bättre uttal, kan fler ord och pratar gärna på, även om annat än skoluppgifterna. Däremot förstår de ofta inte ens basala grammatiska termer som subjekt och tempus.

Svenska barn lär sig alltså på samma sätt som de lär sig svenska. Organiskt, genom att lyssna och prata. Inte genom att kunna grammatiska regler och sådant. Det betyder att de behärskar engelska på samma sätt som de behärskar svenska. Det går nog att säga att unga svenskar är tvåspråkiga.

Att kunna engelska är lika viktigt i Sverige som i Vietnam och språket kan vara avgörande för om du får jobb eller inte. Doktoranden Vi Thanh Son håller på med en avhandling om hur barn i femte klass lär sig engelska och vad de bemästrar, genom att studera klassrumsaktiviteter och låta barnen lösa olika uppgifter på engelska. Vad resultaten visar hittills är att lärarna och eleverna är mer styrda av förutbestämda lektionsplaneringar och detaljerade läroplaner i Vietnam. De läser ofta efter läraren i kör och är noga med att följa upp den grammatik som de lärde sig förra lektionen.

– De memorerar det de lär sig utantill och kan dessutom förklara språkets regler. Frågar man varför det heter ”he knows” istället för ”he know” så vet de varför.

De svenska och vietnamesiska barnen i studien är jämförbara i fråga om engelskundervisning i skolan. De har börjat med engelska i tredje klass och har haft engelska i två år vid tiden för studien. Det som skiljer är att de vietnamesiska barnen har extra privatundervisning i engelska, medan de svenska barnen har mer kontakt med engelska utanför skolan, via olika medier. Analyserna är inte färdiga ännu, men tendensen är att de svenska barnen har lättare att kommunicera på engelska, medan de vietnamesiska barnen kan beskriva de grammatiska reglerna bättre.

Vietnamesiska barn kan alltså engelska på så sätt att de förstå hur språket är uppbyggt. De pratar engelska med tankens hjälp, dvs de tänker ”så här ska jag säga detta” medan svenska barn pratar engelska lätt och ledigt på samma sätt som de pratar svenska.

Svensson/Lunds Universitet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements