Att jämföra äpplen och päron – finns inget som säger att privat vård är bättre

Svenskt Näringsliv har gjort en stor sak av ett en beställd undersökning som gjorts av HUI Research visar att privat välfärd är bättre än offentlig. Problemet är fler med undersökningen. Den har bara undersökt det som beställaren bestämt ska undersökas och den jämför äpplen och päron.

Privatskolor har färre problemelever och ligger mycket sällan i socialt utsatta områden. Resultaten kan därmed inte jämföras på ett rättvist sätt på ett enkelt sätt. Det är lätt för privatskolor att uppnå högre snittbetyg, men svårt för offentliga. Mer problemelever ger en jobbigare arbetssituation så det är kanske inte konstigt att de offentligt anställda är lite mer missnöjda. Svenska Näringsliv och HUI Research har helt enkelt jämfört äpplen och päron.

Privata skolor måste inte ha all kringservice som kommunala skolor måste ha osv (hur många privata skolor har exempelvis bibliotek). Betalningen de får per elever är ofta högre än den kommunala skolor får och de ekonomiska förhållandena är orättvisa. Nedskärning i en offentlig skola i Göteborg vad det gäller antalet elever innebär ökat antal kronor per elev i den offentliga skolan utan att den får minskade kostnader. Byggnader och sådant kostar. Detta leder automatiskt till ökade bidrag till privata skolor varvid de får mer pengar per elev utan att ha ökade kostnader. Privatskolor kan ha lägre lärartäthet och betala lärarna mer på grund av de orättvisa villkor som råder kring antagning och ekonomi. Så det är ofta bättre att arbeta på en privat skola, men det innebär inte att det är bra för samhället eller oss alla.

Precis på samma sätt är det med resten av de saker som Svenskt Näringsliv jämfört. Det är att jämföra äpplen och päron. Privata vårdcentraler ligger i huvudsak i välmående medelklass- oh överklassområden i storstäderna. Det handla rom lättbehandlade patienter som vet vad de vill. Det är lättare att ordna korta väntetider och bemöta patienterna på sådan vårdcentraler trevligt och effektivt än vad det är på vårdcentraler i fattiga områden, vilka i huvudsak är offentliga, där patienterna ofta är svårbehandlade, kommer sen till vårdcentralen i förhållande tillsjukdomsförloppet och ibland inte kan prata ett språk som läkaren kan förstå. Om inte hänsyn tas till sådana skillnader är jämförelserna helt meningslösa och det är exakt det som gäller Svenskt Näringslivs jämförelser i den beställda undersökningen som gjorts av HUI Research.

Utifrån de uppgifter som Svensk Näringslivs Mikael Witterblad redovisar i sin debattartikel i DN kan inte de slutsatser som han drar dras. Det går inte att utifrån den undersökning han hänvisar till dra de slutsatser han drar. Det finns i hans presenterade material inga belägg för att privat välfärd skulle vara bättre eller effektivare än offentlig. Framförallt finns det ingenting som säger att den är bättre för oss alla och samhället i stort.

Till slut, lönsamhet i ett företag som är privatägt och inte noterat är ett dåligt mått på det mesta. I ett litet företag styrs lönsamheten helt och hållet av hur mycket lön ägarna väljer att ta ut. Lönsamhet säger ingenting om effektiviteten i ett sådant företag. Dessutom är det ju lättare att ha en lönsam verksamhet md färre problempatienter om vi nut tar vårdcentralerna som exempel. Som vi också sett i Södertälje i flera rättegångar är det dessutom vanligt att privata vårdföretag blåser upp lönsamheten genom att betala svarta löner, inte utföra de tjänster som beställts osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements