Äganderätten – vänsterns svårighet med verkligheten

I det senaste numret av tidningen Internationalen har Anders Karlsson skrivit en liten debattartikel som handlar om att vänstern måste ifrågasätta äganderätten (artikeln finns inte på nätet). Det  är en självklar inställning och jag håller med om inlägget i stort. Det finns några detaljer som jag inte är överens om och så finns det en större grej. Han kopplar ihop äganderätten med planerad ekonomi/hushållning. De två har inget samband. Det kan mycket väl göras inskränkningar i äganderätten den kan till och med avskaffas men marknadsmekanismer kan ändå behållas. Detta är ett av vänsterns stora problem, de har svårt att se att planerad hushållning inte är nödvändig för avskaffa det kapitalistiska systemet. Det andra är att vänstern har svårt att se vad som är äganderätt och inskränkningar i denna.

Till att börja med kan vi konstatera att Sverige för att vara ett kapitalistiskt land har mycket stora inskränkningar i äganderätten jämfört med de flesta andra kapitalistiska länder. allemansrätten är det mesta betydande. Vi kan röra oss överallt med undantag av själva hustomterna utan att bry sig om vem som äger marken. Dessutom är det fritt att plocka nästan vad som helst på mark som vi inte äger. Så länge det växer vilt och inte är odlat alltså.

En annan viktig inskränkning i äganderätten är minerallagen som kort går ut på att staten bestämmer vem som får nyttja en viss naturtillgång mot en viss avgift (visserligen är den liten idag, men i pratar här om principer). Markägaren har i praktiken inget att säga till om. Ändå återkommer delar av vänstern (ofta de anarkistiskt och identitetspolitiskt influerade delarna) till att markägare borde ha mer att säga till om. Det är att plädera för stärkt äganderätt, ett helt orimligt förhållningssätt för vänstermänniskor. Vänstern är helt klart förvirrad på detta område och har svårghet att dels se verkligheten, dels se vad som är vänster och inte vänster..

Vidare innebär det fria fritidsfisket på Västkusten, fisket med särskilda tillstånd och fiskerättigheter också inskränkningar i äganderätten. Det är staten som bestämmer vem som får fiska vad och hur det ska göras. Andra exempel är lagstiftningen kring renskötseln och strandskyddslagen.

Läs mer om de begränsningar av äganderätten som finns i Sverige:

Minerallagstiftningen liksom rennäringen med dess nyttjanderätt kan tas som utgångspunkt för hur det kan fungera om vi avskaffar äganderätten, göra allt till kollektiv egendom och låter det offentliga bestämma hur olika typer av tillgångar ska förvaltas. Det är denna väg som vänstern borde vandra när det gäller äganderätt. Nyttjanderätt istället för äganderätt helt enkelt:

Inskränkningar i äganderätten och nyttjanderätt är något som sällan diskuteras i vänstern vilket får till följd att det enda vänsterfolk tänker på när det gäller att avskaffa äganderätten är förstatligande av alla företag och resurser. Så gör också Anders Karlsson även om han bara nämner storföretag, banker och gruvindustri. Jag menar att det är ett ineffektivt sätt att förvalta ett lands tillgångar. Istället ska en hel del tillgångar göras till gemensam egendom vars nyttjande bestäms och regleras av staten. Men privat äganderätt avskaffa inte därmed i sin helhet. Däremot avprivatiserar vi allt som är gemensamt och som bättre kan förvaltas genom nyttjanderätt än genom äganderätt. Även hör har vänstern svårt att se klart. Förstatligande etc är inte det enda sättet som äganderätten kan inskränkas och begränsas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • super_leggera

  Allt detta innebär spekulation i idén om något högre gott. Det faller på exakt samma sak hela tiden; det är de som vill begränsa äganderätten som ser det som en fördel och karriär, och de talar i egen sak. Det högre goda är en chimär, presenterad i egenintresse.

  Vargodlingen är ett utmärkt exempel. De som bor långt från vargen, har ett romantiskt sinnelag och inte kan föreställa sig andras reaktioner på externt tvång i ett idiotsyfte, de hänvisar till idén om det högre goda, det antas finnas ett överordnat intresse av vargförekomst. De som drabbas skylls för att vara reaktionära egoister. Vilket de är. Förespråkarna för vargodling, alternativt inskränkningar för andra, är något betydligt värre. De begår övergrepp, utan att inse att nästa gång kan det lika gärna vara deras tur. Det kan de inte ens föreställa sig. Deras högre goda, manifesterat i tex bolsjevikernas utsädeskonfiskation i Ukraina med åtföljande svält, kan hur lätt som helst förvandlas till det lägsta onda. Det beror på att det höga goda utförs av folk som ser sig som mer lämpade än andra att fatta beslut åt andra.

  • Jag pratar inte om nåt högre gott. Jag pratar om det system som finns inom fisket och inom gruvnäringen i större delan av världen. Det fungerar utmärkt. Nyttjanderätt och marknad.

   Men planekonomi så som det uppfattas av de flesta anser jag inte fungerar. Det har Sovjet-systemet visat oss en gång för alla.

 • Tord_Bjork

  Tack för denna mycket nyttiga genomgång. Satt och diksutera i Amazonas en gång med gummitappare om allemansrätten. De var helt fascinerande av idén att man skulle slippa vara rädd för att bli dödad om man plockade vilda frukter från träd som annars skulle ruttna.

  Roligt också med sparken mot testuggande vänster med sitt ständiga förstatligande som patentlösning. Men också i förhållande för den nya vurmen att om vi bara ändrar på banksystemet löser sig allt. Nyttjanderätt skulle nog vara möjligt att diskutera i Ukraina med 7 miljoner bönder, kolchosen är nog inte så attraktiv och knappast Monsantogänget heller. Men vänstern i Ukraina vare sig den är för eller mot Euromajdan diskuterar inte jordbruk och jag antar inte nyttjanderätt heller. Men det borde vara intressant i hela Europa som del i arbetet för rättvis omställning.