Det är välkänt varför polisen dödar fler vid skjutningar

Stefan Lisinski påstår i en artikel i DN att det är oklart varför fler personer dör när polisen använder skjutvapen. Det är faktiskt inte ett dugg oklart. Det är välkänt och mycket tydligt. Ändå upprepar Lisinski samma uppfattning med en dåres envishet. Att ingen vet varför polisen dödar fler. Det skrev han 2014 och det har han nu skrivit igen. Men orsakerna till att polisen dödar fler i Sverige än i andra länder är välkända. Orsakerna till att antalet dödade ökat är också välkända.

Det finns främst två orsaker till att polisen dödare fler. Polisen använder skjutvapen oftare och de använder sen 2003 hålspetsammunition, så kallade dumdumkulor. Vid träff deformeras kulan med omfattande skador som resultat. Det innebär fler dödade. Orsaker till att polisen i Sverige skjuter oftare och därmed dödar fler personer än i många andra länder är att polisen i många länder inte alltid bär vapen. Så är det exempelvis i Norge. Dessutom har svensk polis av allt att döma dålig utbildning för att ta hand om psykiskt sjuka personer.

Att minska antalet personer som dödas av polisen är med andra ord enkelt. Polisen fråntas rätten att alltid bära skjutvapen och hålspetsammunitionen förbjuds.

Undersökningar och rapporter som finns visar att polisens användning av skjutvapen ökat de senaste 10 åren. Lisinski hävdar att inget tyder på att det ökat. Polisen använder skjutvaoen oftare trots att samma rapporter visar att våldet i samhället minskat under samma period och att det alltså borde vara så att de sköt mindre ofta. i LIsinskis artikel påstår en polis också att användningen av kniv ökat bland brottslingar. Sanningen är att den minskat under de senaste 10 åren. Skjutvapenanvändningen bland kriminella har under samma period inte förändrats.

Vad som är oklart är däremot varför Lisinski driver tesen att vi inte vet varför polisen dödar fler idag och varför polisen dödar fler än i andra länder. Det är lite oklart varför Lisinski påstår att polisen inte skjuter oftare. För sanningen är ju att orsakerna är välkända. Sanningen är att polisen skjuter oftare. Sanningen är att det inte finns nån anledning för polisen att skjuta oftare. Lisinskis påståenden är ju faktiskt ren lögn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements