ETC sprider felaktigheter om skjutningar i Malmö

Karl Grauers har skrivit en artikel om de många skjutningarna i Malmö i tidningen ETC. Tyvärr innehåller artikeln ett antal fel vilket gör att ETC och Karl Grauers sprider felaktiga uppgifter. Säkerligen på grund av en grundläggande okunskap, men det är allvarligt nog ändå.

Först så är det antalet skjutningar och visst har Malmö många skjutningar, men de var inte 150 stycken under 2016 som Karl Grauers uppger. Detta beror på att Malmö-polisen statistik är felaktig. Den tar upp alla anmälda skjutningar, även sådana som bevistas vara slangbellor, knallskott, luftvapen eller fyrverkeripjäser av olika slag. För 2013 var överrapporteringen cirka 25% vilket skulle ge omkring 110 skjutningar under 2016. Vilket ändå är nästan tre gånger så många som i den dubbelt så stora staden Göteborg där det var 39 skjutningar under 2016. Detta är en sak som Karl Grauers borde kollat upp. Han har gjort ett dåligt journalistiskt arbete.

I artikeln får också kriminologen Martin Gerell säga att Sverige haft ett problem med ökande antal skjutningar de sista tio åren. Det finns ett problem med ökat antal skjutningar, men det är väldigt ojämnt fördelat i Sverige. I Göteborg ökade antalet skjutningar framförallt i början och mitten av 2000-talet och har därefter i stort sett stått stilla. I Malmö och Stockholm tycks ökningen ha skett de sista tio åren. Utvecklingen är inte så likriktad och enkelspårig som Gerell ger vid handen. Också detta borde Grauers ha kollat.

Att skjutningarna skulle ske slumpvis som Gerell också påstår är dock inte sant. Flertalet skjutna i Malmö det senaste året har kopplingar till kriminella miljöer och personer. Det gäller även den 18-åriga kvinna som sköts i Rosengård och den 21-årige man som sköts i Hermodsdal på nyår. Lite svårare att kolla kanske, men det går. Kan jag borde Grauers också kunna.

Det stora problemet i Malmö är som jag ser det att polisen i staden arbetar fel. De lyckas inte utreda morden och har bristande kontaktytor i fattiga områden. Det senare bero på att Malmö-polisen mycket länge präglats av rasism och hårda attityder mot befolkningen i fattiga områden. De har inte som Göteborgs-polisen haft en avvaktande attityd gentemot ungdomsoroligheter och de har inte något långsiktigt förtroendeskapande arbete.

Att befolkningen i något av Malmös problemområden skulle jubla som de gjorde vid en polisinsats mot kriminella i Hammarkullen i Göteborg är otänkbart. Vidare så får polisen I Malmö mycket lite hjälp av lokalbefolkningen och andra när de utreder mord. I Göteborg ser det annorlunda ut. Utan hjälp från vanligt folk hade polisen sannolikt inte löst flera va de mord som de löst i Biskopsgården.

De flesta skjutningar I Malmö resulterar dock inte i några dödade personer. På de cirka 110 skjutningar som skedde 2016 dödades 7 personer (6%). På de 39 skjutningar som skedde i Göteborg under samma år dödades 6 personer (15%). Skjutskickligare kriminella i Göteborg uppenbarligen men genom att det skjut mer i Malmö så är det ett jämförbart antal dödade av skjutvapen. Per 100 000 invånare har Malmö därmed betydligt fler skjutvapenmord än Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements