Misslyckad polisinsats i Rinkeby

Dok inte för att ingen blev gripen som en polischef hävdar. Misslyckandet består i att det var ett mindre upplopp och att upploppet skedde på grund av felaktigt agerande från från polisen. Det viktiga är inte att folk grips för ett brott, det viktiga är att brottet inte inträffar. Polisen ska inte fokusera på att beivra brott utan med att förebygga brott. Naturligtvis måste de också arbeta med att sätta fast de som begått brott, men betydligt viktigare är att se till att inga brott begås.

För att förebygga brott behöver polisen arbeta med långsiktigt förtroendeskapande åtgärder. Utan förtroende bland vanligt folk så kan brott inte förebyggas. Ett förtroende kan inte byggas upp om polisen skjuter på folkmassor, agerar mot ungdomar som inte begått brott, visar upp sig enbart för att visa sin makt osv. Den typen av ”hårdare” tag gör polisens arbete svårare och leder till sådana händelser som vi såg i Rinkeby. När polisen skjuter mot folkmassor är det ett bevis för att polisen har agerat fel. Polisen sköt mot en folkmassa i Rinkeby.

Om polisen lyckas bygga upp ett förtroende bland vanligt folk, bland fattiga människor, i arbetarklassen, så innebär det inte bara att det förebyggande arbetet mot brott blir bättre, även det utredande och brottsbeivrande arbetet blir effektivare och enklare. Det går att se i Göteborgs där fler gängrelaterade mord löses än i de andra två stora svenska städerna. Det bero på att vanligt folk pratar med polisen. De litar mer på polisen än gängen. I Malmö och delar av Stockholm är det omvänt. Folk misstror polisen och tjallar därför inte på gängmedlemmar. Att det är så i Malmö och Stockholm beror på att polisen arbetar fel.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements