Bra att Volvo tänker gå över till elbilar, men …

Det är självklart bra att Volvo Personvagnar tänker gå över till att bara tillverka elbilar istället för bilar som går på fossila bränslen. Bilismen är trots allt den största källan till utsläpp av växthusgaser och utan förbränningsmotorer försvinner denna utsläppskälla. Men utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar från förbränning är bara end el av miljöproblemen med bilar.

Tillverkningen av bilar står också för stora utsläpp av växthusgaser och det förändras inte genom att tillverka elbilar istället dör bilar med förbränningsmotorer. Utsläpp av partiklar och mikroplaster från bildäck kommer dessutom att fortsätta i oförminskad skala. I Sverige är biltrafiken den överlägset största källan till utsläpp av mikroplast. Elbilar hjälper inte på det området.

Ytterligare ett miljöproblem med bilismen är att den tar väldigt stor plats. Bilvägar, bilgator, parkeringar och annat tar plats vilket motverkar möjligheterna att bygga en mer miljövänlig stad med tätare stadsbebyggelse. Bilismen medverkar så till att utsläpp från andra delar av samhället ökar. Dessutom är alla dessa ytor för bilismen hårdgjorda vilket bl.a. orsakar problem vid häftiga regn och skyfall.

Så det är bra med elbilar, men det löser inte större delen av de problem som finns me bilismen även om de löser huvuddelen av problemen med utsläpp av giftiga ämnen och växthusgaser.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements