Åtal för aktiefiffel med Fingerprint-aktien

Chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare väckte den 22 augusti 2017 åtal gällande otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott för fiffel med Fingerprint-aktien. Den åtalade är en av de större aktieägarna i bolaget enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten. Enligt tidigare information handlar det om Johan Carlström. Tidigare har tre andra personer fällts för insiderbrott i Fingerprint Cards.

Enligt åtalet har den nu åtalade under år 2016 agerat på ett sätt som har syftat till att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med Fingerprintaktien, eller på annat sätt vilseleda köpare och säljare av Fingerprint-aktien.

– I korthet består brottsuppläget i att den nu åtalade har lagt säljorder till ett totalt värde om cirka 3,5 miljarder kronor. Säljorder som inte varit avsedda att leda till avslut utan som har systematiskt återkallats. Detta har bland annat lett till att marknaden har vilseletts om utbudet och marknadspriset avseende Fingerprint-aktien, säger Thomas Langrot, i pressmeddelandet.

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln som varit systematisk och avsett ett totalt ordervärde om cirka 3,5 miljarder kr.

Den åtalade förnekar brott.

– Otillbördig marknadspåverkan är ett allvarligt finansmarknadsbrott som riskerar att skada förtroendet för aktiemarknaden, säger Thomas Langrot.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements