Från rånvåg till våldsvåg?

Enligt en artikel i ETC har den tunga brottsligheten i Sverige utvecklats från en rånvåg till en våldsvåg. Det är tveksamt om det på något sätt är sant. Sant är dock att den våg av värdetransportrån som fanns under 2000-talet avtagit och att antalet mordet med skjutvapen i kriminella kretsar ökat. Men att det ena ersatt det andra är kanske inte helt riktigt.

Flera mord och mordserier har med värdetransportrånen att göra. Arlandarånet har följts av en rad mord, ett annat rån i Stockholm likaså, det misslyckade postrånet i Göteborg och eventuellt så har Landvetterrånet också lett till en rad mord och våldsdåd. Det är alltså inte helt ovanligt att rån följs av en serie mord.

Vågen med skjutningar inom kriminella kretsar startade i Göteborg så tidigt som i slutet av 1990-talet. År  2000 var ett av de våldsammast åren i stadens historia när det gäller skjutningar och skjutvapenmord. Sen skedde en nedgång som varade fram till 2005 när skjutandet tog fart igen. 2006-2009 var en ovanligt våldsam period i den undre världen i Göteborg varefter det följde några lugna år innan det brakade loss igen år 2013. Men efter 2016 har det lugnat ner sig igen.

Göteborg gick före när det gäller skjutvapenvåldet mellan gängkriminella men eter den första våldsvågen i Göteborg började en våg av våld mellan kriminella i Malmö som hållit i sig mycket länge. Därefter har utvecklingen med fler skjutvapenmord och skottlossningar också nått Stockholm. Idag är skjutvapenvåldet mellan gängkriminella främst lokaliserat till Malmö och Stockholm medan det minskat kraftigt i Göteborg.

Polisen i Göteborg har högre uppklarningsprocent för brott med koppling till gängmiljöer än polisen i Malmö och Stockholm. Men framförallt arbetar polisen i Göteborg med mjuka metoder, förtroendeskapande åtgärder och samverkan med lokalbefolkning. Sannolikt är det detta som lett till att göteborgspolisen klarat upp flera allvarliga brott och haft fler avhoppare från gängmiljöer än andra polisdistrikt.

Läs om kända rån:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements