Nassarna får inte gå till GA-torg den 30 september

Förvaltningsdomstolen har beslutat att nazisterna inte får lov att gå längre än till Gamla Ullevi. Inte heller får de samlas vid Bokmässan utan samlingen blir längre norrut på Skånegatan.

Av domstolens dom framgår bl.a. följande. Enligt grundlagen har var och en rätt att mötas och demonstrera. Mötes- och demonstrationsfriheten får endast begränsas med hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken.

Förvaltningsrätten har i sitt beslut vägt samman en rad omständigheter. Hänsyn har bl.a. tagits till att demonstrationen ska äga rum en dag då Bokmässan, med många besökare, pågår och det därför är mycket människor i rörelse vid Korsvägen. Hänsyn har också tagits till att Judiska församlingen firar Jom Kippur, nära den tidigare beslutade färdvägen, och att centrala Göteborg också i övrigt besöks av många människor en lördag.

Förvaltningsrätten har också beaktat risken för motdemonstrationer och avsaknaden av bra alternativa färdvägar. Förvaltningsrätten anser därför att demonstrationsvägen av hänsyn till ordning och säkerhet ska kortas.

En delseger för antifascismen. Denna gång med hjälp av borgarstatens domstolar.

Blir vi dessutom många tusen på Heden klockan 11:00 den 30 september så har vi visat att nazisterna inte är välkomna i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements