Demokraterna – bilåkarpartiet – överklasspartiet

I Göteborg har ett lokalt missnöjesparti blivit näst största parti valet till stadsfullmäktige (kommunvalet). Demokraterna. De har gått till val på en enda fråga, att vara mot Västlänken. De som röstat på partiet är framförallt de som inte åker kollektiv utan åker bil. Det handla till stor om människor som aldrig satt sin fot på en spårvagn eller en bus. Det handla rom de rikaste i Göteborg, överklassen. I Göteborgs överklassområden och övre medelklassområden har Demokraterna blivit största parti.

Det stämmer också mycket väl med den bild jag fick när jag gick igenom vilka som var aktiva i kampanjen mot Västlänken. Till stor del handlar det om organisationer där företrädare för bilindustrin har stort inflytande. Det är uppenbart att bilindustrin i Göteborg och överklassen i Göteborg som jämt åker bil är de som inte vill ha Västlänken. Överklassen har därför till stor del övergett sitt traditionella parti Moderaterna till förmån för missnöjespartiet och enfrågepartiet Demokraterna.

Demokraternas 10 starkaste valdistrikt, preliminära siffror

Askim-Frölunda-Högsbo, Hovås södra, 44,4%
Örgryte-Härlanda, Skår norra, 39,5%
Örgryte-Härlanda, Skår norra, 38,8%
Västra Göteborg, Näset norra, 37,4%
Västra Göteborg, Långedrag, 37,0%
Centrum, Lorensberg, 36,2%
Västra Göteborg, Näset södra, 35,4%
Askim-Frölunda-Högsbo, Sisjön S, 35,2%
Askim-Frölunda-Högsbo, Trollåsen, 34,8%
Västra Göteborg, Åkered, 34,8%

Även övriga valdistrikt med över 30% röstandel för Demokraterna ligger i överklassens och den övre medelklassens områden i Askim (Sisjön, Hovås, Trollåsen, Hult, Lyckhem, Nygård med flera), Örgryte (Skår, Bö, Kärralund), vidare Hällsvik, Hjuvik, Andalen och Nolered i Torslanda, Näset, Åkered, Tångudden, Osberget och Långedrag i Älvsborg i väster samt områdena runt Avenyn och Heden såsom Lorensberg, Heden och Hedås. Det är folk som alltid åker bil, som är vana att åka bil och vana att få det som de vill. De har dessutom ofta två eller fler bilar i familjen.

I överklassområden har en majoritet av hushållen bil. I Göteborg som helhet har en minoritet av hushållen bil och i arbetarklassområden är det ofta en stor minoritet som inte har bil. Dåligt med bilar har också hushållen i den undre medelklassens Majorna och studenternas/undre medelklassens södra Göteborg (Krokslätt, Johanneberg, Guldheden, Landala).

Lägst andel av rösterna har Demokraterna fått i arbetarklassområden i nordöstra Göteborg, Tynnered och Biskopsgården samt i södra Göteborg i områden där det finns många studenter.