Facklig kamp ledde till att Hometec Security tecknade kollektivavtal

Den 24 augusti 2020 varslade Elektrikerförbundet företaget Hometec Security Gbg AB om blockad och total arbetsnedläggelse för att få till ett kollektivavtal. Stridsåtgärden trädde i kraft den 3 september 2020. Stridsåtgärderna utökades därefter med varsel om nyanställningsblockad och sympativarsel den 14 september 2020 och sedan ytterligare sympativarsel den 15 september 2020.

Stridsåtgärderna ledde til slut till att företaget valde att teckna kollektivavtal trots att de varit mycket negativa till detta.

Under konflikten kom ett stort antal stöduttalanden för Elektrikerförbundets kamp för kollektivavtal kommit in. Bland annat från fackförbunden Kommunal, IF Metall och Fastighets som har ställt sig bakom Elektrikerförbundets stridsåtgärder för att få till kollektivavtal för deras medlemmar.

Elektrikerförbundet uppger också att kampen för kollektivavtal på Hometec Security lett till att medlemmar i andra företag där kollektivavtal saknas hört av sig för att de också vill ha kollektivavtal.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!