Flera skjutningar i Stockholm kopplade till bedrägeri

18 personer i Stockholmsområdet har åtalats för omfattande bedrägerier riktad emot flera äldre kvinnor. Total har de åtalade huvudmännen kommit över cirka 5 miljoner kronor. Detta genom att ringa upp äldre och på olika sätt lura av dem inloggningsuppgifter till deras bank (så kallad vishing). Huvuddelen av de åtalade har åtalats för penningtvätt då de lånat ut sin konton för överföringar av pengar från de äldre kvinnorna till de åtalade huvudmännen. Åtalet berör dock bara en mindre del, 40 stycken, av de cirka 300 bedrägerisamtal som kan kopplas till de åtalade.

De åtalade huvudmännen Mustafa Rashid Ismail (ninow, medhjälparen), Mikail Tuncer (svensken, specialisten) och M@tt*uz Kl@sson #m*r är åtalade för flera fall av grovt bedrägeri. De två förstnämnda är också åtalade för flera fall av urkundsförfalskning. Den sistnämnde är även åtalad för penningtvätt. Rättegången skulle ägt rum redan i januari men har sköts upp då en av de åtalade blev gripen och åtalad i ett annat ärende. Det är nu tänkt att rättegången ska äga rum i höst.

Gängkopplingar

Alla de misstänkta och åtalade är idag på fri fot förutom Mustafa Rashid Ismail som sköts ihjäl den 5 juli i Rinkeby och Mikail Tuncer som natten till den 30 augusti sköts ner i Hjulsta varvid han blev allvarligt skadad. Vi det senare tillfället sköts en annan person ihjäl. Den ihjälskjutne kallas Alpo men bar enligt obekräftade uppgifter namnet Abdimalik Hussein. Båda två ska tillhöra gänget Filterlösa grabbar (FLG) som har sin bas i Tensta och skjutningen har sannolikt en koppling till ett tidigare dubbelmord i Tensta.

Troligen handlar det om en intern konflikt i FLG som kan ha sitt ursprung i konflikter om fördelningen av pengarna från bedrägerierna. Alternativt är det fiender i Dödspatrullen eller Husby hyenor som står bakom skjutningen.

Den om skulle stått införa rätta i januari för bedrägeri riktat mot äldre är Tuncer. Ytterligare en person kopplad till bedrägerihärvan har mördats tidigare. Det var Mustafa Rashid Ismael (Ninow) som sköts den 5 juli i Rinkeby. Mustafa Rashid Ismael tillhörde även han FLG. Det mordet har dessutom en koppling till ett mord i Luleå. Ytterligare två av de åtalade tillhör enligt Aftonbladet ett kriminellt nätverk. Detta nätverk finns i Sollentuna.

De övriga åtalade är Nicl@s H#dborn, Jos*f Blomf@lk, P@ul And*rsson, B*r*k*t Nugus* G*br*mika*l, Helio Muh™ng™ T*ix*ir@, Filip D#d*nbäck, Mathi@s *klund, Efr*m Okb@ld*t B*kr*, Ay@n Huss*in, A@ron N@chm@n, K@rw@n Sh@t@b, M#cha*la Engl*r, A#ssa B@rry, Por@m*t K@*wsara och Por@m@t K@*wsara.

Bedrägerier och skjutningar

Tidigare har Malmö varit centrum när det gäller bedrägerier av denna typ men det har förekommit även i Göteborg och Stockholm. Större delen av alla skjutningar i Malmö sen 2018 har kopplingar till sådana bedrägerier. Förra året åtalades två medlemmar ur Vårbynätverket för bland annat två fall av grova bedrägerier. De friades för bedrägerier men dömdes för penningtvättsbrott. Och i somras dömdes en medlem i Märstanätverket för inblandning i ett bedrägeri.

Det verkar troligt att den serie av skjutningar som ägt rum i år och kan kopplas ihop med varandra. Detta  genom de inblandade har en koppling till det avslöjade bedrägeriet där de 18 personerna åtalats. Förutom en koppling till tidigare mord på Järvafältet (Tensta, Rinkeby, Husby, Hjulsta, Kista, Akalla) så har bedrägerihärvan troligen också en koppling till ett mord i Luleå.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!