Hemtjänstmaffian – Enklare Vardag

Ett av de företag som boken Hemtjänstmaffian tar upp som exempel på ett företag som fuskat är Enklare Vardag Sverige AB. Företaget som minskat sin omsättning kraftigt mellan 2019 och 2021 ägs av Fariba Bameti Tousi via Enklare Holding Sverige AB. Hon är också VD och ordinarie styrelseledamot med sambon/mannen Magnus Haglunds som suppleant.

Anledningen till att bolaget minskat sin omsättning kraftigt är att många kommuner sagt upp avtalen med företaget. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har också dragit in Enklare Vardags tillstånd att bedriva hemtjänst. Detta efter att en lång rad missförhållanden i företaget avslöjats.

Hemtjänstfusk

Personal har tvingats arbeta långt mer än tillåtet. Dessutom utan att få betalt för all tid. Ibland har de till och med tvingats betala tillbaka delar av lönen. Samma namn och samma personer användes i flera olika kommuner så att det inte skulle upptäckas. Ibland arbetade de anställda under andra personers namn. Det ska dessutom ha förekommit svarta löner och falska anställningar

Företaget fuskade även med tidsregistreringarna genom att plocka ner taggarna som ska registrera besök hemma hos de som köpt hemtjänst. De kunde så registrera besök även när de inte varit på plats hos hemtjänsttagarna. Dessutom ska de haft anhöriganställningar trots att det var förbjudet. Hemtjänsttagare ska dessutom ha erbjudits ersättning om de överdrev sitt vårdbehov så företaget kunde få mer betalt utan att något faktiskt arbete utfördes.

Enklare Vardag har dessutom polisanmälts av Stockholms kommun för att ha haft olagliga anställningar och fuskat med arbetstillstånd för utomeuropeisk arbetskraft. Personerna som var anställda var helt beroende av företaget och om de inte gjorde som företaget sa skulle förlora arbetstillståndet och utvisas. Ingenting gick dock att bevisa då ingen vill vittna just på grund av dessa förhållanden. Många av de anställda från utlandet kom från samma område i Iran som Fariba Bameti. Flera av dem var släktingar till henne.

Täby kommun polisanmälde också anställda i företaget år 2017. Detta för att de tillskansat sig pengar från en äldre man de vårdat. För detta dömdes en kvinna till fängelse i 2 år och hennes medarbetare som också var hennes man dömdes till villkorlig dom. I samband med detta framkom det att också Fariba Bameit agerat märkligt i förhållande till den äldre mannen.

Företagsnätverk

Enklare Holding Sverige AB har dessutom dotterbolagen Enklare Fastighetsförvaltning Sverige AB och Östermalms Privata Hemtjänst AB.

Fariba Bameti som åtalats i flera brottmål för flera olika brott är också delägare i HEMKO Holding AB. Övriga personer nämnda i detta inlägg är så vitt jag vet inte kopplade till nån from av brottslighet eller fiffel. Andra delägare i HEMKO är Hossein Zanganeh och Kais Viktor Khedri.

Hossein Zanganeh äger också Zane AB samt är delägare i MyCroft IT AB, Dental ads global AB, Stockholm Viral Marketing AB, Zanganeh Group AB, C8 Capital AB, Bdent AB, Länstandvården Hägersten AB och Vestire Group AB. Han är VD i Bdent AB, Länstandvården Hägersten AB och MyCroft IT AB. Ordinarie styrelseledamot är han i Bdent AB, Länstandvården Hägersten AB, Vestire Group AB C8 Kapital AB och Zanganeh Group AB medan han är styrelsesuppleant i MyCroft IT AB.

Mariam Ezdri som är fru/sambo med Hossein Zanganeh är styrelsesuppleant i Bdent AB och styrelseledmot i Dental ads global AB

Kais Viktor Khedri är styrelseledamot i HEMKO Holding AB tillsammans med Salim Karadja och Peter Ohlsson. Styrelsesuppleant är Carlos Augosto Andersson. Dessutom är han delägare i C8 Capital AB såväl som VD och styrelseledamot i detta företag. Han är också styrelseledamot i Masilo Group Sweden AB ihop med Peter Ohlsson, Susann Willemo och Samuel Gartner.

Tandvårdsbolag

I Bdent AB, Tandteknikerna Sverige AB, Dental ads global AB och Länstandvården Hägersten AB är syskonen Dana Javadi och Danial Javadi delägare. De äger också Faerwell International AB i vilket bolag Danial Javadi är ordinarie styrelseledamot med Dana Javadi och Lyo Donghua som suppleanter. Dana Javadi är styrelseledamot i Tandteknikerna Sverige AB med Danial Javadi som suppleant.

Vestire Group AB ägs av Hossein Zanganeh, hans bror Hessam Zanganeh och Isabelle Bametti som väl troligen är en släkting till Fariba Bameti.

Isabelle Bametti är firmatecknare för Tandteknikerna Sverige AB och Bdent AB, styrelsesuppleant i Länstandvården Hägersten AB, Aissan Holding AB och Red Globe AB samt styrelseledamot i Vestire Group AB. Förutom att vara delägare i Vestire Group AB är hon också delägare i Red Globe AB.

Handelsföretag

I Zanganeh Group AB är Sara Bameti Tousi styrelsesuppleant. Hon bör vara syster till Fariba Bameti Tousi. Hon är också ordinarie styrelseledamot i företaget Pronordia AB som handlar med läkemedel. Det bolaget ägs av Martina Eva Angelica Sabuncu.

Hon bär samma efternamn som två personer som anses vara ledande eller ha varit ledande i det kriminella gäng som kallas Hagsätranätverket. Om det finns nån koppling är okänt men kanske inte så troligt då det finns många människor som bär detta efternamn. Hon äger också Deshna AB med dotterbolaget Ristorante Capri i Stockholm Aktiebolag och Martinas Mediebyrå i Lidingö AB som alla är i likvidation.

Förutom Martina Sabuncu sitter som redan nämnts Sara Bameti Tousi i styrelsen för Pronordia AB. Suppleant i styrelsen är Manijeh Kardan.

Hessam Zanganeh är dessutom delägare i Länstandvården Hägersten AB, Bdent AB, Tandteknikerna Sverige AB och Lifetime Incoporation AB som är delägare i LTC Nordic AB. Den andra delägaren i Lifetime är Farzad Javadpour.

Farzad Javadpour utgör tillsammans med Kourosh Javadpour styrelsen i Lifetime Incorporation AB men i styrelsen för LTC Nordic AB har de sällskap av Marco Salhpour som är delägare via Salhpour Invest AB. Detta bolag äger också Fadecasso AB som i övrigt ägs av Marco Salhpour.

Vårdbolag

Mamman till Marco Salhpur, Shahla Salhpour, är ledamot i styrelsen med sonen som suppleant. I Sahlpour Invest AB har de omvända roller. Hon är också delägare i Dario vård AB tillsammans med Shoreh Salehpour. De två utgör också hela styrelsen som suppleant respektive ordinarie.

Som synes är det ett invecklat nätverk av styrelseposter och delägande olika vårdbolag, tandläkarbolag och andra bolag med oklar verksamhet på samma sätt som det ser ut hemtjänst och assistansbranscherna i Södertälje. Många av bolagen har ingen eller liten omsättning.

Läs också:

Köp boken Hemjänstmaffian från Adlibris

Köp boken Hemtjänstmaffian från Bokus