Färre kriminella gäng och nätverk i Stockholm

Enligt Aftonbladet finns det 16 nya gäng i Stockholm. Men det är en sanning med modifikation. Eller: Det är faktiskt inte sant. Detta då det faktiskt försvunnit fler gäng från polisens genomgång eller förteckning än det tillkommit. Det finns alltså färre kriminella gäng och nätverk i Stockholm. Läs mer…

Stockholms gängvärld – allianser, konflikter och splittringar

Foxtrotnätverket har under senare tid varit det mest omskrivna kriminella nätverket i Stockholms gängvärld. De har varit allierade med flera andra nätverk och grupperingar såsom Bronätverket, Zeronätverket och personer från det som en gång i tiden kallades Vinstanätverket. Läs mer…

Dödsskjutningarna 2023

Antalet skjutvapenmord minskade under 2023 jämfört med 2022. Från 61 döda till 53 döda. Antalet skjutningar med dödlig utgång var dock färre då det vid flera skjutningar fanns flera döda, Sju av de skjutna dog i skjutningar utan gängkoppling. Nästan alla skjutningar skedde i Stockholmsområdet. Läs mer…

Domstolsanställd dömd till fängelse

Attunda tingsrätt har meddelat dom i ett mål där en domstolshandläggare åtalats. Den åtalade kvinnan dömdes för ett grovt brott mot tystnadsplikt, ett grovt dataintrång, tre fall av brott mot tystnadsplikt och ett dataintrång. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och nio månader. Läs mer…

Öppna drogscener – en rapport utan värde?

Kartläggning av så kallade öppna drogscener i Stockholms län 2023 är nu färdig. Den visar en minskning på totalt en öppen drogscen. Flera platser klassas inte längre som öppna drogscener, samtidigt har andra tillkommit. Läs mer…

Våldsvågen i september

Under september månad har Stockholmsområdet drabbats av en ovanligt brutal och våldsam våldsvåg med en mängd sprängningar och skjutningar. Det har resulterat i totalt 12 döda. I alla fall 8 av dem kan knytas till en konflikt inom det kriminella nätverket som kallas Foxtrot. Läs mer…

Skjutning i Råcksta – man i 40-årsåldern död

Vid niotiden igår kväll sköts en man i 40-åldern ner i Råcksta i västra Stockholm. Flera vittnen fanns på platsen och de larmade polisen. Mannen fördes till sjukhus i ambulans. Han avled dock av sina skador. Den 40-årige mannen hade ett kriminellt förflutet men har inte dömts för några brott de senaste åren. Läs mer…

Toppinkomsttagarna – överklasskommunerna

De som tjänar mest har en tendens att bo i vissa bestämda kommuner i storstadsområden. Räknas antalet personer som ingår bland toppinkomsttagarna finns överlägset flest i Stockholm med Göteborg på andra plats knappt före Nacka och Malmö. Läs mer…

Edsbergsnätverket – Sollentuna

I Sollentuna finns två familjebaserade kriminella nätverk. Det ena av nätverken är baserat i Malmvägen i Tureberg och är mycket känt. Det andra nätverket är inte lika känt, är mindre och baserat i stadsdelen Edsberg. Näverket kalas Edsbergsnätverket men går också under namnen 192 och Tigrarna. Läs mer…

Aktiva gängkonflikter i Stockholmsområdet

Gängvåldet i Sverige är för närvarande nästan helt och hållet hemmahörande i Stockholmsområdet. Enligt Aftonbladet är det framförallt tre konflikter som är kopplade till den omfattande våldsvågen i Stockholm. Dessutom förekommer fem andra konflikter. En våldsvåg som dock fram till slutet av februari dock medfört betydligt färre dödade jämfört med de två första månaderna 2022. Läs mer…

Knarknätverk med koppling till Sollentuna avslöjat

Ett kriminellt nätverk ska i flera år ha fört in stora mängder narkotika till stockholmsområdet. Enligt SVT ska de ha tjänats mångmiljonbelopp på narkotikaförsäljning. Nu har de avslöjats av svensk polis. SVT uppger också att ligan ska ha haft sin bas i Sollentuna Läs mer…

Två kvinnor dömda för grovt narkotikabrott

Den 10 maj gjordes ett stort narkotikabeslag i en lägenhet på Snöbollsvägen 3 i Sollentuna. Lägenheten hyrdes av en ung kvinna som vid tillfället var 18 år gammal. Hon hade hyrt den på uppdrag av en person som inte kunnat identifieras. Personen kallar sig Benzema i kommunikationen med den unga kvinnan. Läs mer…

Två män dömda till fängelse för grovt vapenbrott

Den 3 september 2022 avlossade två personer  ett stort antal skott mot en port på Malmvägen i Sollentuna. Skottlossningen filmades av övervakningskameror och på platsen hittades ett trettiotal hylsor. Sammantaget påträffades 21 skador som bedömdes vara skottskador på fasaden, porten och det fristående fönstret. Läs mer…

De kriminella nätverken i Stockholm just nu

Aftonbladet har gjort en kartläggning av kriminella nätverk i Stockholm. Uppgifterna kommer i huvudsak från polisen. 6 nätverk är betydligt större än de andra. Ett par av dessa nätverk är starkt kopplade till släktbaserad brottslighet. Läs mer…

Sju fortfarande häktade efter skjutningar i Sollentuna

I september häktades sju personer som är till ett kriminellt nätverk i Upplands Väsby av Attunda tingsrätt misstänkta för grovt vapenbrott. De häktades efter att flertal skjutningar ägt rum mellan ett kriminellt nätverk i Sollentuna (Turebergsnätverket) och ett annat nätverk i Upplands-Väsby som kallas Sigmanätverket. Läs mer…

Knarkköp finansieras med stulna bilar

Under hösten har gränspolisen i Stockholm arbetat med den stöldvåg av premiumbilar som framför allt drabbat de norra delarna av Stockholm. Hittills har polisen anträffat och beslagtagit 19 sådana bilar. Nytta är att många av bilarna stulits av kriminella nätverk i Sverige. Läs mer…