Den extra fyren utanför Göteborg

Efter att ha tagit ombord en klassisk last av trävaror och timmer i Ljusne närmade sig bulklastfartyget Almirante Storni hamnen Göteborg. När det kommit en bit söder om Vinga fattade delar av lasten eld. Larmet kom strax efter halv tre under gårdagen. Sen dess har det brunnit i trälasten på däck. Som det verkar enbart i fören. Själva fartyget ska inte ha fattat eld och lasten i lastrummen under däck ska inte brinna. Effekten är som att Göteborg har fått en extra fyrbåk i hamninloppet.

Branden har sen den startade bekämpats av brandkårens personal från Göteborg ihop med besättningen, helikoptrar, ett kustbevakningsfartyg och en båt från sjöräddningen. Till en början var det fler fartyg utlarmade då det då antogs att personer behövde räddas. Man fartyget har inte evakuerats.


Orsaken till branden är av förklarliga skäl, den pågår fortfarande, inte känd ännu. Det kommer att utredas om det handlar om en anlagd brand eller en olycka.

Almirante Storni är 177 meter lång, på 31 796 dödviktston. Ägare är MS ”PUCON” Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co KG och manager är NSC Shipping GmbH & Cie KG i Hamburg. Båda bolagen ingår troligen i samma rederikoncern. De är dessutom kommanditbolag, en bolagsform som kan användas för att minimera skatt och försvåra insyn i verksamheten. I koncernen ingår en mängd bolag av samma typ som MS ”PUCON” Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co KG.

Fartyget har bekvämlighetsflagg i Liberia vilket innebär att rederiet kan betala sämre löner och slippa en massa skatter. Ofta innebär det också sämre arbetsförhållanden och sämre arbetsmiljö ombord.

Läs mer om sjöfart