Andelen flerbostadshus med trästomme

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä håller sig fortsatt på en stabil hög nivå. 19 procent under 2020 (jämfört med 20 procent 2019). Samtidigt ökade antalet lägenheter med 2 procent (till totalt 4 110 stycken) jämfört med 2019. Det visar ny årlig statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen (TMF).

TMF:s trähus- och bostadspolitiska expert Gustaf Edgren lyfter fram en ökad medvetenhet kring hållbarhet och att satsningar på den industriella tillverkningen ”börjat bära frukt”.

– Vi hade en farhåga att trästommar skulle få det tufft att bibehålla sin andel när byggandet generellt tagit fart, men kan med glädje konstatera att så inte blev fallet, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF, i ett pressmeddelande. Trästommar i flerbostadshus har ökat stadigt under ett antal år nu och industrin håller sig på starka siffror. Kapacitet och kvalitet har också visat sig gå hand i hand när det kommer till industriell husproduktion och nu börjar gjorda investeringar inom tillverkningen bära frukt.

Gustaf Edgren vill även, utöver rätt produktionsmetod, se ännu fler initiativ för att fortsatt främja den hållbara utvecklingen. Det gäller t ex rätt material och rätt typ av bebyggelse.

– För att vår industri ska kunna bidra till betydligt fler bostäder måste vi öka kunskaperna kring träbyggande, begränsa hinder såsom kommunala särkrav, samt bättre nyttja resurserna både i den hållbara svenska skogen och hos trähusindustrin. Det gäller då inte bara flerbostadshus utan även trähus i allmänhet och småhus i synnerhet.

Om statistiken

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF. Den omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

Det är dock långt från alla bostadsföretag som ingår i statistiken och därför är andelen bostäder i flerbostadshus kanske en underskattning. Men det kan också vara så att många andra företag köper stommar av de som ingår i statistiken.

De företag som ingår i statistiken är: BoKlok Byggsystem AB, Derome Husproduktion AB, Derome Plusshus AB, Eksjöhus AB (fr.o.m kvartal3 2020), Flexator AB, GrännäsTrähus AB, Götenehus AB, Husindustrier AB, Lindbäcks Bygg AB, Martinson Byggsystem AB, Moelven Byggmodul AB, Moelven Töreboda AB, Obos Bostadsutveckling AB, Södra byggsystem (fr.o.m 2020), Svensk Husprodukton AB, VIDA Building AB samt Villa Nordic AB.

De företag jag tidigare skrivit om, ETC Bygg/ETC Entreprenad och och Folkhem, ingår till exempel inte i TMF:s statistik. Men det är möjligt att de köper stommar av de företag so ingår i undersökningen,

Läs mer: