Vacklande Ukrainastöd

Vissa människor i den breda vänstern stödjer inte helhjärtat lilla Ukrainas frihetskamp mot den ryska imperialismen. De har en mängd förbehåll man sällan hörde när lilla Vietnam kämpade mot USA-imperialismen.

De handlar om vissa människor i den breda fredsrörelsen (Svenska freds, Kristna freds, IFKK), vissa stalinister (KP), och delar av vänsterorganisationen SP.

Där frodas allsköns pacifistiska tankar som att krig är fel liksom nationalism, militarism, patriarkatet. Fred, dialog, icke-våld, alla parters rätt till säkerhet är lösningen, mera eftergifter. Förhandla istället för att be om västliga vapen och riskera att starta ett världskrig. Lös konflikten utan våld, Ned med vapnen. Vapen bygger inte fred. Det finns suspekta högerkrafter i Ukraina. Konflikten är ett inter-imperialistiskt krig med USA kontra Kina i bakgrunden.

Vietnam och Ukraina

Jag var Vietnamaktivist i unga år. Då var det ingen luddig vacklan utan raka rör: Stöd Vietnam på dess egna villkor. Bra att FNL fick vapen. Inga eftergifter. Krossa USA-imperialismen. Total seger för Vietnams rättfärdiga folkliga frihetskamp.

Samma bör gälla idag vad gäller Ukraina. Fullständigt stöd för deras nationella frihetskamp, även med vapen. Ukrainas kamp mot den ryska imperialismen är även vår sak.

All vacklan och luddighet i åsikter är ett stöd för den fascistoida ryska imperialismen. Putin liksom Hitler förstår bara väpnat motstånd. Om Ukraina förlorar frihetskriget blir landet inte bara sönderbombat och ockuperat av Ryssland. Det blir förryskat för att utplåna det ukrainska folket och den ukrainska nationen. Ukraina ska försvinna som begrepp.

Det handlar om kulturellt folkmord! Så Ukraina behöver verkligen på allvar vårt helhjärtade stöd.

Hans Norebrink, vänsternationalist & antiimperialist

Läs mer: