Sveriges största strömningstjänster för ljud

När det gäller strömningstjänster för ljud finns det strömningstjänster för musik, podcastar och ljudböcker. Dessutom går det att lyssna på de flesta vanliga radiokanaler via strömningstjänster som tillhandahålls av radiobolagen.

När det gäller rena strömningstjänster utan koppling till traditionell radio så är Spotify dominerande både när det gäller musik och som plattformar för poddar. När det gäller ljudböcker är de nummer två efter Storytel. Spotify har sitt moderbolag Spotify Technology SA i Luxemburg och de största ägarna är Daniel Ek och Martin Lorentzon.

Musik

Sammanlagt uppgick den dagliga räckvidden för inspelad musik till 59 procent under 2021. Under året lyssnade drygt hälften, 55 procent, av den svenska befolkningen mellan 9 och 85 år på strömmad musik varje vecka. Det var betydligt färre som lyssnade på musik som var inspelad på cd-skiva, vinylskiva eller kassettband, 8 procent.

7 av 10 internetanvändare använde strömmande musiktjänster under det senaste året . Spotify är den i särklass största musiktjänsten på den svenska marknaden.

Spotify är både den tjänst som använts av flest personer under ett år och som används mest frekvent. Närmare 7 av 10 (66%) internetanvändare har lyssnat på musik i Spotify under det senaste året och hela 4 av 10 (405) lyssnar dagligen på musik på denna tjänst.

Den näst största musiktjänsten är Youtube Music, men andelen användare ligger långt efter Spotify. Bland internetanvändarna har drygt 1 av 10 (14%) använt Youtube Music under det senaste året för att lyssna på musik och endast 3 procent lyssnar på Youtube Music dagligen.

Den tredje största tjänsten för strömmad musik i Sverige är AppleMusic. 1% av internetanvändarna lyssnar dagligen och 2% har lyssnat under det senaste året. Övriga tjänster har ett försumbart antal lyssnare.

Poddar
Sveriges Radio

2021 var räckvidden för Sveriges Radio on demand i genomsnitt 2,44 miljoner unika spelare per vecka. Det var en ökning med 19 procent jämfört med året innan. Ökningen var i stort densamma oavsett om lyssningen skedde via interna eller externa tjänster. Lyssningen via externa tjänster, som exempelvis Spotify och Apples Podcaster, utgör alltjämt den största andelen av lyssning på Sveriges Radios utbud on demand.

Allt fler svenskar lyssnar på innehåll on demand, och de lyssnar allt mer på ett utbud som fortsätter växa och där allt fler aktörer producerar innehåll. Under 2021 ökade den samlade räckvidden för allt utbud som ingår i det branschgemensamma Poddindex där både Sveriges Radio och en rad kommersiella aktörer ingår.

Sveriges Radio är den största aktören som deltar i Poddindex och hade också den största räckviddsökningen i antal enheter under året. Både Sveriges Radio och den näst största aktören Acast ökade med 19 procent, alltså en ökning som var dubbelt så stor som den genomsnittliga ökningen i Poddindex. Det totala utbudet av titlar som ingår i Poddindex ökade under året. Även Spotify, som inte ingår i Poddindex, ökade antalet publiceringar av poddar.

Poddplattformar

Under det senaste året har 4 av 10 internetanvändare använt strömmande tjänster för att lyssna på poddar.

Spotify är den mest använda tjänsten för att lyssna på poddar. Därefter kommer SR Play och Apple Podcasts.

Nästan 3 av 10 internetanvändare (29%) har lyssnat på poddar i Spotify under det senaste året. Det är något vanligare bland personer boende i storstad (32 procent) att lyssna på poddar i Spotify jämfört med personer boende på landsbygd (26 procent).

1 procent har använt SR Play för att lyssna på poddar under det senaste året. Ungefär lika många, 10 procent, har lyssnat på poddar via Apple Podcasts.

Bland personer boende i storstad har en större andel lyssnat på poddar via SR Play jämfört med personer boende på landsbygd (14 procent respektive 8 procent). Detsamma gäller Apple Podcasts (13 procent i storstad respektive 8 procent på landsbygd). *)

Det är något vanligare bland personer med högskoleutbildning (18 procent) att lyssna på SR Play. Bland kvinnor lyssnar något fler på poddar via Apple Podcasts (13 procent) jämfört med män (8 procent).

När det gäller Acast som är den näst största tjänsten som finns med i Poddindex så är Bonniers största enskilda ägare även om de inta har någon egen kontroll över bolaget. 5% av internetanvändarna har lyssnat på poddar från Acast under det senaste året.

Ljudböcker

Drygt 2 av 10 internetanvändare har under året använt strömmande tjänster för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker.

Storytel är den mest använda tjänsten för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker. Drygt 1 av 10 internetanvändare (12%) har lyssnat på ljudböcker eller läst e-böcker på Storytel under det senaste året.

Därefter kommer Spotify, Bookbeat och Nextory, som alla har ungefär lika stor andel användare. 6 procent har använt Spotify för att lyssna på ljudböcker under det senaste året. Ungefär lika många har använt Bookbeat (5 procent) eller Nextory (5 procent) under året. Bonniers är ägare av Bookbeat medan Wallenbergs EQT är en av huvudägarna i Storytel AB.

Något fler kvinnor än män har använt sig av de olika tjänsterna under året. Det är överlag fler kvinnor än män som har använt strömmande tjänster för att lyssna på ljudböcker eller läsa e-böcker under året (27 procent bland kvinnor och 16 procent bland män).

Läs mer: