Hyresgästernas röst får aldrig tystas!

Under de fyra år som de borgerliga partierna styrde i Göteborg var en av de uttalade målsättningarna att ombilda tusentals allmännyttiga lägenheter till bostadsrätter. Det stötte på starkt motstånd, endast ett fåtal fastigheter ombildades och frågan var en bidragande orsak till att de förlorade valet i höst. Trots detta beslutade den politiskt tillsatta styrelsen för det kommunala Göteborgs Stads Bostadsbolag alldeles efter valet att gå vidare med förslaget att sälja ut en av sina fastigheter i stadsdelen Järnbrott i Västra Frölunda.

Vid sitt senaste möte vände dock styrelsen och har nu beslutat att avbryta ombildningen redan innan den nya S-V-MP-majoriteten tillsatt en ny styrelse.

När de borgerliga för ett år sedan med hjälp av nedlagda röster från SD fått igenom ett principbeslut om ombildningar bildades Nätverket Stoppa Ombildningarna för att sprida information och stötta de hyresgäster som inte vill eller kan delta i ombildningarna.

Privat företag bakom ombildningar

På nätverkets webbsida stoppaombildningarna.se berättar de nu att de undersökt den ombildning som nu stoppats och funnit att det inte varit hyresgästerna som varit drivande utan det beryktade företaget Restate.

Restate skryter om att de är störst på ombildningar och har genomfört var tredje ombildning i landet. Företagets VD var inblandad i ombildningsskandalen i Rågsved 2020 kring fastigheten i Lyckans Ost(!).

”Bostadsrättsföreningen som bildats i huset har inte anmält sin önskan att förvärva fastigheten till Lantmäteriet”, skriver Nätverket. Det krävs nämligen att två tredjedelar av de boende är medlemmar i föreningen samt att de skriftligen uttryckt sitt intresse för ombildning för att kunna göra detta. När Nätverket Stoppa Ombildningarna begärde att få ta del av medlemsförteckningen i september visade det sig att föreningen endast hade fyra medlemmar, inklusive de tre styrelseledamöterna.

”Restate har i stället velat styrka hyresgästernas intresse med en namninsamling som skickats direkt till Bostadsbolaget”, förklarar Nätverket vidare.

Tvivelaktig namninsamling

Men flera av hyresgästerna har vittnat om att namninsamlingen genomförts under tvivelaktiga former. Den allmänna uppfattningen tycks vara att man skrivit under för att få information om processen och inte för att uttrycka en vilja att köpa sin lägenhet. När det stod klart hur Restate använt de boendes underskrifter valde ett flertal hyresgäster att i stället skriva under Nätverket Stoppa Ombildningarnas protestlista.

Björn Moldén från Nätverket som har engagerat sig i den nu stoppade ombildningen är mycket nöjd:

– I Järnbrott hade utfallet blivit detsamma även utan vår inblandning, men det är viktigt att de som inte vill eller kan köpa sin bostad också får höras, säger han. Hyresgästernas röst får aldrig tystas av ombildningskonsulternas vinstintressen!

Lars Henriksson

Tidigare publicerat i tidningen Internationalen.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Lars Henriksson on Patreon!
Become a patron at Patreon!