Ny ordförande – samma LO

Det såg ut att bli ett mer odramatiskt och tristare ordförandeval på LO-kongressen än vanligt. Och det vill inte säga lite. Valen är normalt välregisserade och uppgjorda på förhand av valberedningen, långt från medlemmarnas insyn som brukligt är i toppstyrda och byråkratiska organisationer Läs mer…

Världen ligger i våra händer

”Något i kapitalismen verkar vara trasigt.” Det är säkert en tanke ni som står här idag redan tänkt. Men den som nyligen sa detta var en person som nog inte varit på många Första Majmöten. Han heter Albert Edwards, är global strateg på storbanken, Société Générale och han sa det i den amerikanska affärstidningen Fortunes senaste nummer Läs mer…

Program utan rörelse blir bara döda bokstäver

Den verkliga utmaningen i Vänsterpartiet ligger i att omvandla alla tankarna om ett nytt samhälle, skilt från kapitalismen, till konkret politik i vardagen. Att utforma politiska förslag och tankar som knyter samman dagens behov med de långsiktiga målen och bygga rörelser för dessa tillsammans med andra krafter. Ett program utan rörelse är bara döda bokstäver. Läs mer…

Arbetsmiljöfrågorna kan handla om liv och död

Ingen utomstående kan ännu säga vad som gått fel, den direkta orsaken kan mycket väl visa sig vara lika tragiskt trivial som vid de många andra arbetsplatsolyckor som krävt arbetares liv. En felaktig åtgärd, en missad inspektion, bristande kunskap. Läs mer…

Ekonomerna uppfann åtstramningen – banade väg för fascismen

”Arbeta hårt, leva hårt, spara hårt.” Så sammanfattade den tidigare statssekreteraren i det brittiska finansministeriet Lord Chalmers den europeiska borgerlighetens uppfattning om hur krisen efter första världskriget skulle lösas. Och det var ingen tvekan om vilkas liv det var som skulle bli hårt. Läs mer…

Regeringens klimatpolitik försvann i budgetens slukhål

Oavsett om det var missbedömningar i byggen runt rasplatsen eller ökat regn som till slut gjort den lerjord som motorvägen är bygd på flytande är symboliken blytung. Just kring denna väg fördes på 80-talet en stor miljödebatt där slutstriden stod i Ödsmål, bara en halvmil från jordskredet. Läs mer…

Ekosocialism eller barbari

För varje IPCC-rapport står det allt klarare: de styrande styr medvetet planeten mot avgrunden. Alla praktiska möjligheter finns att ändra kurs och på köpet skapa en rättvisare och bättre värld. Allt är på plats utom det viktigaste: makten över de företag som vägrar vika från katastrofkursen. Läs mer…

Hyresgästernas röst får aldrig tystas!

Under de fyra år som de borgerliga partierna styrde i Göteborg var en av de uttalade målsättningarna att ombilda tusentals allmännyttiga lägenheter till bostadsrätter. Det stötte på starkt motstånd, endast ett fåtal fastigheter ombildades och frågan var en bidragande orsak till att de förlorade valet i höst. Läs mer…

Årtusendets högsta vinstandel

Den 31 oktober lade Facken inom industrin – IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS-facket och Livs – fram sitt krav inför löneförhandlingarna. Grundat, som man sade, ”på noggranna överväganden av de ekonomiska förutsättningarna” landade kravet 4,4 procent. Läs mer…