Hur kokain smugglas till Norden i containrar

En stor del av kokainet som kommer till Europa smugglas i banancontainrar. En del smugglas i kaffecontainrar och en del på annat. Banancontainrar är kylcontainrar och det är viktigt att bananer kommer fram snabbt och i avtalad tid. Förmodligen är därför banancontainrar att föredra framför containrar med kaffe eller nåt annat.

Containrar med bananer är alltså något som prioriteras i sjöfarten och de interkontinentala transporterna. Det mest går till Antwerpen, Rotterdam, Hamburg och Bremerhaven där de sen lastas om. Containrarna med bananer lastas om till feederfartyg som tar dem vidare till hamnar i Norden som Göteborg, Oslo, Århus, Helsingborg, Stockholm och Kotka. Helsingborg har också direkttrafik med bananer från Sydamerika och Centralamerika. En del av de containrarna lastas om i Helsingborg för vidare befordran med skepp eller lastbil till andra hamnar i Norden. Det hela beskrivs så här i en uppsats om banantransporter:

Oceanfartyg trafikerar de stora farlederna världen runt och oftast mellan kontinenter. När det kommit fram till sin destination lossas containern igen. Oftast ska containern vidare till en annan hamn som oceanfartyget inte trafikerar och lastas därför upp igen på ett feederfartyg som tar containern till sin slutdestinationshamn.

När containern till slut lossats i vid destinationen körs den vidare till mottagaren likt den gjorde till sin första lastningshamn. Beroende på vart mottagaren befinner sig lastas container på lastbil, tåg eller pråm för att levereras till 10 slutdestinationen. På så sätt har containern transporterats från door-to-door. Rederier erbjuder ofta att sköta alla transporter under resan, inklusive de som sker på land. Beroende på rederier kan de även använda sig av en speditör som fungerar som en representant för godsägaren mot rederiet.

Kylcontainrar med bananer kan beroende på vad som händer bli stående i dagar eller bara några timmar i både omlastningshamnen och i hamnen på slutdestinationen. De måste stå i en separat del av hamnen där det finns elanslutningar då kylaggregaten kräver det.

Kokain i containrar

I banancontainrarna göms kokain som kan hanteras och gömmas på flera olika sätt:

Kokain kan alltså ta ur containern i omlastningshamnen som i allmänhet är Antwerpen, Rotterdam eller Hamburg. Eller så kan de tas ur först på slutdestinationen, antingen i hamnen eller hos slutkunden. Förseningar och strul med banantransporterna kan leda till att beställarna av kokainet misslyckas med att hämta ut det ur containrarna. Det kan också flyttas till andra containrar som ska till den tilltänkta slutdestinationen. Eller så kan containrarna har inbyggda fack för transporten av narkotikan. Vidare transport från omlastningshamnar eller destinationshamnar sker med långtradare och andra lastbilar. Mindre mängder smugglas vidare med personbilar eller på eller med enskilda personer i kroppen eller som bagage.

Korruption

Allt detta kräver medverkan av korrupta hamnanställda. Det kräver alltså att kriminella nätverk infiltrerar hamnarna och betalar en del av de hamnanställda för att hantera omlastningen av narkotikan. Detta gäller både i exporthamnarna i Lainamerika och mottagningshamnarna i Europa. Vissa av metoderna kräver att det finns korrupta tjänstemän lite högre upp i bolagen som driver containerterminalerna.

De vanligaste metoden i kokaintrafiken till Europa är att kokainet göms i det legitima godset och lastas av på containerns slutdestination. Ofta är godsägarna involverade i smugglingen i dessa fall men det kan också handla om att tjänstemän och arbetare i hamnarna är inblandade. Den näst vanligaste metoden är rip on/rip off som kräver att hamnanställda är inblandade. Därefter följer att kokainet finns i själva containerns struktur. Övriga metoder är i princip inte förekommanade när det gäller smuggling till Norden.

Läs mer: