Narkotikan i Europa – kokain

Kokain är den näst mest använda narkotikan i Europa efter cannabis. Men skillnaden är stor. 3,5 miljoner människor beräknas ha använt kokain det senaste året vilket ska jämföras med 22,2 miljoner personer som använt cannabis.

Tillgången på kokain i Europa beräknas ha ökat under senare år. Huvuddelen sniffas som pulver men bruket av crack har också ökat även om det är ovanligt. Crack innebär att kokainpulver förvandlas till kokainbas och röks i allmänhet. Det kan också injiceras. Crack används främst av utsatta och marginaliserade grupper. Kokain som sniffas används av mer penningstarka grupper i samhället. Även kokain i pulverform kan lösas upp och injiceras. 59% av kokainanvändarna uppges sniffa kokain, 36% röker eller inhalerar och 3% injicerar. 1% vardera äter/dricker eller tar kokain på annat sätt.

Produktion

Kokain produceras från kokaväxten som odlas i framförallt Bolivia, Peru och Colombia men även i Ecuador, Honduras, Guatemala och Mexico. Kokainbas och kokapasta som rä råvara för kokainproduktionen framställs i odlingsländerna i Latinamerika. Kokain produceras främst i Colombia, Peru och Brasilien men produktionen har ökat Europa, framförallt i Belgien och Nederländerna men även i Spanien.

Smuggling

Smugglingen till Europa sker framförallt från Brasilien, Ecuador och Colombia men även från Costa Rica, Paraguay, Guyana, Dominikanska republiken, USA, Chile, Venezuela, Peru och Panama. Viktiga exporthamnar är Guayaquil i Ecuador, Santos, Paranagua, Salvador och Vila do Condé i Brasilien, Santa Marta, Cartagena, Turbo och Buenaventura i Colombia, Villeta i Paraguay, Paramaribo i Surinam, Colon i Panama samt Puerto Limon och Moin i Costa Rica. Det är främst viktiga hamnar för banan- och kaffeexport men även flodhamnar i avlägsna trakter som har direktförbindelser med produktionsområdena i Anderna.

En del går via Västafrika där Marocko är det viktigaste transitlandet och via Karibien men alla länder i Västafrika och Maghreb fungerar som transithubbar. Huvuddelen av kokainet smugglas dock från Latinamerika direkt till Europa i containertrafiken, framförallt i banan- och kaffetransporterna.

De viktigaste importländerna är Nederländerna, Belgien och Spanien men även länder på Balkan förekommer. De viktigaste hamnarna är de stora containerhamnarna som Rotterdam och Vlissingen i Nederländerna, Antwerpen i Belgien, Hamburg i Tyskland, Valencia och Algeciras i Spanien, Marseille i Frankrike, Livorno i Italien och Sines i Portugal. Även Vigo i Spanien är en viktig införselort men där sker det genom omlastning till havs till mindre båtar.

Vidaretransport inom Europa sker främst med lastbilar, småbåtar och privatbilar samt i containertrafiken. Länder med omfattande kaffe- och bananimport som exempelvis Sverige får i allmänhet det mesta kokainet direkt från Latinamerika.

Kriminella nätverk

Kokaininförseln i Europa domineras av europeiska och latinamerikanska kriminella nätverk såsom colombianska, mexikanska och brasilianska karteller och europeiska kriminella nätverk som exempelvis ´ndranghetan från Italien och delar av den irländska maffian.

Vidaredistribution inom Europa står olika kriminella nätverk såsom ´ndranghetan, den irländska maffian, albanska kriminella nätverk, serbiska kriminella nätverk, nederländska och belgiska kriminella nätverk, mocro maffia, camorran, cosa nostra (maffian) med flera.

En ökad konkurrens om kokainhanteringen inom Europa har lett till omfattande våld i flera europeiska länder såsom Spanien, Nederländerna och Belgien. Även i Sverige har konflikter om kokainhandeln lett till konflikter.

Läs mer: