Livstids fängelse för mord på Länsmanstorget

Göteborgs tingsrätt har dömt en 20-årig man och ytterligare tre unga män för inblandning i ett mord den 7 juli 2022 då en 22-årig man sköts till döds. En av männen dömdes till fängelse på livstid. En ung kvinna frikändes helt.

Under sommaren 2022 sköts en 22-årig man till döds på Länsmanstorget i Göteborg. Tingsrätten har kommit fram till att mordet var planerat och ett led i en uppgörelse mellan två kriminella nätverk i Biskopsgården.

Mannen som sköts till döds, Youssef El Emam, var med i grupperingen Norra Biskop (Nya Norra) medan de åtalade männen är medlemmar i Södra Biskop (A-falangen, Jobe-falangen).

Två av männen från Södra Biskop befann sig i en bil tillsammans med en ung kvinna, som frias helt. De två andra männen åkte på motorcyklar till Länsmanstorget där mordoffret befann sig i en butik. När han kom ut på torget sköts han med flera skott och avled av sina skador.

Domen mot skytten

Mordet fångades på övervakningsfilm från polisens kamera på Länsmanstorget och skedde inför flera vittnen. Skytten som heter Malamin Jarju erkände gärningen. Tingsrätten har vidare ansett att uppgifterna om att han befann sig på Länsmanstorget för en narkotikaaffär kunnat bortses ifrån. Mannen dömdes utöver för mord också för grovt vapenbrott och narkotikabrott.

– Omständigheterna är så kvalificerat allvarliga att något annat straff än livstids fängelse inte är aktuellt, säger rådmannen Cecilia Hennig, som var rättens ordförande, i ett pressmeddelande.

Övriga domar

De två männen i bilen som ledde motorcyklarna i riktning mot brottsplatsen och som bland annat tog hand om skyttens telefon dömdes för medhjälp till mord. Erelin Rushiti fick fängelse i 13 år och 11 månader medan Patryk Szklarz fick 14 år och 6 månader. Mannen som dömdes till det längre fängelsestraffet dömdes också för narkotikabrott.

Även Rami Kanfoud som spanade med motorcykel på torget och kommunicerade med skytten dömdes för medhjälp till mord. Åklagaren ansåg satt han kulle dömas för mord. Han dömdes till fängelse i sammanlagt 14 år och 5 månader. Han dömdes även för narkotikarbrott men frikändes vad det gäller vapenbrott.

– Åtalet bygger på en stor mängd indicier som var för sig har bedömts vara besvärande för de åtalade männen. Vid en sammanvägd bedömning har bevisningen gett ett mycket starkt stöd för att gärningen var planerad. Alternativet att skytten agerade på egen hand har kunnat uteslutas, säger rådmannen Cecilia Hennig.

De dömda för delaktighet i mordet ska också betala skadestånd till brottsoffrets släktingar.

Ytterligare en man som stod åtalad för två fall av narkotikabrott döms till fängelse i två år. Den unga kvinna som också åtalade frikändes hel.

Läs mer: