Razzior mot bärföretag i Sverige och Finland

Konkurrensverket har gjort oanmälda besök hos ett antal bärföretag i mellersta och norra Sverige. Konkurrensverket har anledning att misstänka att företagen på ett otillåtet sätt kan ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser.

De indikationer som finns på att det kan ha förekommit otillåtet samarbete har gjort att Patent- och marknadsdomstolen gett Konkurrensverket tillstånd att göra platsundersökningar. Dvs oanmälda besök för att säkra ytterligare bevis i ärendet.

I Finland har den finska konkurrensmyndigheten, samtidigt med de platsundersökningar som har genomförts i Sverige, utfört inspektioner hos vissa företag aktiva inom samma bransch. Platsundersökningarna i Sverige och Finland har delvis genomförts i samarbete mellan de två nationella konkurrensmyndigheterna.

Konkurrensverket har utifrån razziorna inlett en utredning om överträdelser av konkurrenslagstiftningen. Det fortsatta arbetet får enligt verket visa om det finns grund för misstankarna att det kan ha förekommit överträdelser av konkurrenslagen.

De berörda företagen

De företag som undersöks är bärgrossisten Polarica AB i Haparanda och två bärgrossister i Söderhamn som har koppling till Tälje Invest i Söderhamn AB. I Finland handlar det om Polaricas dotterbolag Polarica Marjahankinta Oy och Kaskein Marja Oy. De två företagen i Söderhamn är Blommor & Bär i Söderhamn AB och dess dotterbolag Bäruppköpet Norrland AB.

Polarica AB ägs av Jukka Matias Kristo med flera. I styrelsen sitter Mari Hannele Onkamo (VD, ordf), Jussi Tapio Holopainen och Pekka Ilari Koivisto. Tälje Invest i Söderhamn AB ägs formellt av Arunwati Naemkhunthot. I styrelsen sitter Bo Axelsson och Sangworn Khomsanoi som är ett par. De utgör också styrelsen i Bäruppköpet Norrland AB och Blommor & Bär i Söderhamn AB. Formell ägare av dessa företag är Ola Andersson

Årligen plockas 20 000 ton vilda bär i Sverige i kommersiellt syfte. Plockningen sker mellan juli och september. Förra året plockades det hela 35 000 ton blåbär, lingon och hjortron. Det var ett rekordår. Bärnäringen för svenska skogsbär omsätter årligen cirka 2,5 miljarder kronor. Polarica AB är ett av de största företagen i branschen i hela Europa.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!