Företagen i bärplockningsbranschen

Den svenska bärplockningsbranschen präglas av tillfällig inhyrd arbetskraft från andra länder, idag huvudsakligen från Thailand. Arbetsförhållandena i branschen är dåliga. Till och med en del av de största företagen misstänks med jämna mellanrum för människohandel, att utnyttja arbetskraft, inte betala korrekta löner och tillhandahålla undermåliga bostäder och usla arbetsförhållanden. Men det är inte givet att alla företag är inblandade i dessa skumraskaffärer.

Företagen kan syssla med uppköp av bär som plockas av lokalbefolkning eller så kallade turistplockare eller så kan de ha anställda plockare. Numera i allmänhet från Thailand. Många företag syssla med bägge typerna av verksamhet.

Svenska företag som nämnts i samband skumma affärer genom tiderna är bland annat Ståls Plantering & Röjning AB, Windelvest AB, Myrtill Bärhandel i Hällnäs AB, Målaren i Norr AB (målerifirma som också sysslar med bärplockning) och Polarica AB med dotterbolaget Polarica Skogsbärsinköps AB.

Vidare Tälje Invest i Söderhamn AB, Blommor & Bär i Söderhamn AB och dess dotterbolag Bäruppköpet Norrland AB, Bothnia Bär AB, IVS Berry AB. Dessutom det lettiska företaget Sparlats, de thailändska företagen PST Overseas och Phoenix Enterprise (förmodligen samma företag i praktiken, idag verkar det heta RMB Corporation Company Limited).

Andra företag i branschen är bland annat Olle Svenssons Partiaffär AB, Blåtand AB med dotterbolagen Blåtand Sales AB och Lodge Hammer AB, MITAB Skogsbär AB, Ransäters Invest AB, Bergrams Bär AB, Svantes Vilt & Bär AB, Finnerödja Bär i Jämtland AB, Bär leveransen i Umeå AB, Hanssons Bär i Bollnäs AB, Bärkraft i Norrland AB, LH:s Bär, Wuotila Bär och Grönsaker och Jättendal Bär och Svamp med flera varav jag redvisar en del längre ner i artikeln.

Med all sannolikhet finns det många företag jag missat då de allra flesta företagen är små och det är svårt att bedöma vad företag som har Bär i namnet faktiskt sysslar med.

De olika företagen gör inga koncernbokslut även i de fall de har dotterbolag.

Omsättning bärföretag 2022, miljoner SEK
 1. Skogsmat i Uddeholm AB, 696,6
 2. Polarica AB, 639,9
 3. Olle Svenssons Partiaffär AB, 513,0
 4. Blommor och Bär i Söderhamn AB, 182,7
 5. Bäruppköpet Norrland AB, 141,1
 6. Ransäters Invest AB, 137,3
 7. Blåtand AB, 63,2
 8. FROSTAB AB, 68,8
 9. Swedish Wild Meat AB, 53,2
 10. Bothnia Bär AB, 40,9
 11. Wermlands Skogsförråd AB, 40,6
 12. Polarica Skogsbärsinköps AB, 39,4
 13. Svantes Vilt & Bär AB, 38,5
 14. Bergrams Bär AB, 34,7
 15. Tälje Invest i Söderhamn AB, 24,2
 16. Dalabär AB, 22,0
 17. Myrtill Bärhandel i Hällnäs AB, 18,8
 18. IVS Berry AB, 17,9
 19. Finnerödja Bär i Jämtland AB, 16,7
 20. Bär leveransen i Umeå AB, 15,8
 21. MITAB Skogsbär AB, 8,3
 22. Hanssons Bär i Bollnäs AB, 6,6
 23. Målaren i Norr AB, 6,5
 24. Blåtand Sales AB, 5,4
 25. PolVision AB, 3,7
 26. HBL 157 AB, 3,5

Källor: Merinfo.se, Allabolag.se

Polarica

Jukka Matias Kristo är huvudägare i Polarica AB. Styrelsen består av Mari Hannele Onkamo (VD och ordf), Jussi Tapio Holopainen och Pekka Ilari Koivisto. Alla de nämnda är bosatta i Finland även om moderföretaget för Polarica-koncernen finns i Haparanda. De andra styrelsemedlammarna är också delägare.

Tidigare var Tommy Innala från Seskarö delägare. Han är engagerad i en stor mängd företag kring Haparanda och Kalix. Däribland BD Fisk AB och Tommy Innala AB.

Polarica är föremål för polisutredning i Finland och de granskas dessutom av Konkurrensverket i Sverige. Flera personer med koppling till bolaget är misstänkta för människohandel. Däribland Jukka Kristo. Bolaget anmäldes också för samma sak i Sverige. Men den utredningen lades ner.

De thailändska bemnningsföretag som bolaget anlitar är Star Royal Services och PSD Berry som ägs av affärsmannen Chaiyuth Kitsawat som också är en stor fastighetsägare med egendomar i hela världen.

Olle Svenssons

Olle Svenssons Partiaffär AB (Finnerödja Bär) ingår i en större koncern, Profuragruppen AB, med cirka 1 100 anställda och huvudkontor i Göteborg. Huvudägare är Berndt Ivarsson. I koncernen ingår flera livsmedelsföretag såsom Stensåkra, Örneborgs Delikatesser, Skåne Finkost, Vinsta Food och Omne Bröd.

Olle Svenssons stämdes i maj i år av en konkurrent, Blommor och Bär i Söderhamn AB, för att de hade brutit ett avtal mellan företagen.

Blommor & Bär samt Tälje Invest

Blommor och Bär i Söderhamn AB ägs av Ola Andersson. I styrelsen sitter Bo Axelsson som ordinarie ledamot och hans sambo/fru/partner Sangwworn Khomsanoi som suppleant. Dehar också samma poster i Tälje Invest i Söderhamn AB som ägs av Arunwati Naemkhunthot. Hela upplägget med andra ägare än de som sitter i styrelsen liknar ett bulvanupplägg.

De tre företag som nämns i ovanstående stycke granskas av Konkurrensverket.

Ola Andersson är också med i styrelsens för Nordbär ek.för. vars styrelse i övrigt består av Kamala Rose Shah Karlsson och hennes man Karl Bertil Karlsson samt som suppleanter Edhem Kovacevic och Peter Karlsson.

Ransäters Invest

Sylve Björkman är huvudägare i Ransäters Invest AB (RIAB) som är en liten koncern med ett par dotterbolag. Han är också VD och styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter är Johan Borg (ordf), Niklas Andersson som ordinarie och Kenneth Mossfeldt som suppleant. Det är troligt att de också är delägare.

Johan Borg representerar också de svenska filialerna för de thailändska bolaget P.T.S. Service Center Co Ltd och TP Thai Picker Co Ltd. VD för PTS är Thawisit Panurak och VD för TP Thai Picker är Natthida Buddeekam.

Niklas Andersson är också delägare i Wermlands Sylt HB som bedriver torghandel. Övriga delägare är Björn Edgren och Marcus Englund. Kenneth Mossfeldt bor tillsammans med Thiyanee Darayoi.

Blåtand och Skogsmat

Blåtand AB som har flera dotterbolag har Ulf Hagner som huvudägare. Han är också VD och styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter är Leif Johansson (ordf), Hans Olsson och Jens Michael Ferdinand som bor i Danmark. Troligen är flera av dem också delägare.

Hans Olsson är dessutom huvudägare i Skogsmat i Uddeholm AB via HCO Invest AB. Styrelsen i Skogsmat i Uddeholm AB består av Hans Olsson (ordf), Linda Fogde och Therese Olsson (förmodligen en dotter till Hans Olsson).

FROSTAB

FROSTAB AB ägs av familjen Fjellner. Styrelsen består av Thomas Fjellner (ordf), Anders Vestin, Anna Fjellner och Sara Fjellner. Anders Vestin och Sara Fjellner är ett par.

Swedish Wild Meat AB

Ägare av Swedish Wild Meat AB är Ulf Roland Eliasson som bor tillsammans med Suprani Thilinfa. Han äger också Västiöns vilda produkter och representerar det thailändska bemanningsföretaget Nova Berries Ltd vars VD är Benyapha Charuchinda.

Bothnia Bär

Bothnia Bär AB ägs av familjen Gustafsson och styrelsen består av Tommy Gustafsson, Jan-Eric Gustafsson och Andreas Gustafsson via Marja Bothnia Berries Oy. De är alla bosatta i Finland.

Bolaget representeras av Kjell Johan Hilmert Vänman som också representerar de svenska filialerna för de thailändska bolagen KK Berry Co Service Ltd och King Forest Berry. VD i det förstnämnda bolaget är Prajuab Khamkhan och i det andra bolaget Chansak Promthong.

Wermlands Skogsförråd AB

Ägare av Wermlands Skogsförråd AB är Evelina Hultman. Styrelsen består av Evelina Hultman med Ola Hultman (troligen far till Evelina Hultman) som suppleant.

Myrtill och Windelvest

Myrtill Bärhandel i Hällnäs AB saknar en giltig styrelse och den enda som finns registrerad är Thanakorn Malithong som bor i Thailand. Det finne inte heller någon delgvningsbar person anställd men företagets adress är hos en man som heter Peter Green i Vindeln. Han är också svensk representant för RMB Corporation Company Limited och är också angiven som det bolagets VD.

RMB är förmodligen samma företag som PST Overseas och i så fall ägs det av thailändskan Wilaiporn Thaingam. Eventuellt är det ett förtag som ersatt PST och har samma ägare. Hon äger också Windelvest AB som äger gammalt sanatorium i Hällnäs som brukar kallas Parken. I styrelsen för Windelvest AB sitter Dick Stål som tidigare också var styrelsesuppleant i Myrtill Bärhandel i Hällnäs AB.

Wilaiporn Thaingam hade tidigare ett bemanningsföretag som hette Phoenix Enterprise som 2013  inte betalade ut lönerna till anlitade plockarna. Det hela ledde till en skandal i Thailand. Det svenska företag som år 2013 samarbetade med Phoenix Enterprise var Ståls Plantering & Röjning AB som ägdes av Dick Stål. Det företaget finns idag inte kvar.

Dalabär AB

Johann Adolfsson är ägare av Dalabär AB. Företagets styrelse består av Johanna Adolfsson med Per Nilsson som suppleant. Företaget är ett gammalt uppköpsföretag.

IVS Berry

IVS Berry AB ägs av Johan Breitholtz. Han är suppleant i styrelsen för företaget där hans partner Natchayaporn Nakkham är ordinarie styrelseledamot.

Bergrams Bär

Det finns ingen angiven huvudman till Bergrams Bär AB men det ägs av Kjell Broberg i Borlänge då han är ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är Manee Daeriram som också är delägare. De båda äger också Bergrams bär HB. Kjell Broberg är den andre delägaren.

Svantes Vilt & Bär AB

Huvudägare i Svantes Vilt & Bär AB är Andreas Renberg. Han sitter också i styrelsen som i övrigt består av Nils Olov Ingvar Renberg (ordf), Ulrika Hagström och Juan José Handal. Den sistnämnde äger flera fastighetsföretag. Företaget sysslar främst med viltprodukter.

Finnerödja Bär i Jämtland AB

Finnerödja Bär i Jämtland AB ägs av Morgan Tjärnberg. Han är också ende ordinarie styrelseledamot med sambon/frun Janine Frias Albrecht som suppleant.

MITAB Skogsbär AB

MITAB Skogsbär AB ägs Sebastian Raczynski som också är ende ordinaore styrelseledamot. Suppleant är Anders Olsson.

Hanssons Bär i Bollnäs AB

Ägare av Hanssons Bär i Bollnäs AB är Stefan Hansson som också är ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är Maria Öhrner.

Bär leveransen i Umeå AB

Bär leveransen i Umeå AB är ett dotterbolag till MGWP Invest AB. Ägare är Martin Persson som också är ende ordinarie styrelseledamit med faderns Stig Roger Persson som suppleant.

Målaren i Norr AB

Målaren i Norr AB ägs av Phen Knutsen som också är ordinarie styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är Edel-May Rösvik.

HBL 157 AB

Peter Lindh är ägare av HBL 157 AB. Han är också ende ordinarie styrelseledamot med sonen Alexander Lindh som suppleant. Företaget anlitade under 2022 bemanningsföretagen Star Royal Services och PSD Berry. De hade också en konflikt med de anställda thailändska bärplockarna.

PolVision

PolVision AB ägs av familjen Axelsson-Felczak. Företaget hette tidigare Nordic Transaktions AB. I styrelsen är Krystyna Felczak ordinarie styrelseledamot och Charlotta Olsson suppleant. Örjan Axelsson som är gift med Krystyna Felczak är extern firmatecknare.

Övrigt

Gemensamt för bärföretagen är att de i väldigt många fall har en koppling till Thailand. Ibland genom ägaren, ibland genom ägarens partner, sambo eller fru och ibland genom att bolagets representant också representerar något thailändskt bemanningsföretag.

Läs mer:

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!