Våld mot kvinnor i de kriminella gängen

Media har en tid nu gjort en stor sak av att flera kvinnor har åkt fast för att ha hanterat stora mängder narkotika och för att sköta penningtvätt. Dessa kvinnor har i allmänhet varit lagerhållare och transportörer. Media har gärna framställt det som om gängen numera består av en stor andel kvinnor. Och dessutom på ledande positioner. Så är det dock inte.

Många av de kvinnor som förekommer i kriminella gäng utnyttjas och utpressas av sina gängkriminella pojkvänner. De känner sig helt enkelt tvungna att utföra tjänster åt sin män och pojkvänner. Att utföra brott såväl som sexuella tjänster.

Sexuellt våld

Kvinnor och flickor i gängkriminella miljöer utsätts dessutom i hög utsträckning för olika former av sexuellt våld. Förövarna är ofta män och pojkar med en kriminell livsstil som de har eller har haft en relation med. Kvinnor och flickor med ett missbruk är också en särskilt utsatt grupp. De kan komma i kontakt med gängen genom narkotikahandeln och uppmanas att betala med sexuella handlingar.

Unga kvinnor och flickor utsätts för grova övergrepp av förövare med högt våldskapital och kopplingar till organiserad brottslighet. De tvingas eller pressas att ta sexuella bilder för att betala av skulder. Ibland under förevändning att den våldsamma partnern kommer dö om hon inte gör det.

Missbruk

Unga kvinnor och flickor med missbruksproblem berättar om hur de ges så mycket droger att de somnar eller tuppar av. Därefter blir de våldtagna. Det finns en stark rädsla för att berätta just eftersom deras förövare är kriminella och konsekvenserna kan bli livshotande.

Kvinnor i gängkriminella miljöer blir också tvingade att begå drogrelaterade brott. Det måste vara av högsta prioritet att skydda och ge stöd till kvinnor som blir utsatta för våld, oavsett om de själva begått brott. Att riskera att bli straffad för brott som en person blivit tvingad att begå innebär att det blir svårare att våga berätta och söka hjälp.

När de unga kvinnorna och flickorna väl begått drogrelaterade brott blir de också lättare offer för våld och sexuellt våld från männen i gängen. Det går att hota dem med att sätta dit dem ocm de inte gör som pojkarna och männen säger.

Tvångsprostitution

Det förekommer också att gängkriminella personer säljer kvinnor och unga tjejer för sexuella tjänster till varandra. Kvinnorna och flickorna används som betalningsmedel eller som återbetalning av en skuld. Den hör typen av förhållningssätt till kvinnor fanns i gängkriminella miljöer redan på 1970-talet och jag känner personligen till ett fall i ett kriminellt raggargäng i Göteborg.

Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare för föreningen Storasyster, Ida Östensson, generalsekreterare för ChildX, Kajsa Rietz, generalsekreterare för Novahuset och Zandra Kanakaris,generalsekreterare för 1000Möjligheter har i GP skrivit en debattartikel där de tar upp denna problematik och föreslår att åtgärder genomförs och vill att:

  • Polisen också letar efter brott begångna mot kvinnor och flickor när man riktar in sig på gängkriminella. Polisen behöver aktivt leta efter kvinnofridskränkning, sexualbrott, ofredande, köp av sexuell tjänst, människohandel, koppleri, misshandel och så vidare.
  • Kvinnor och flickor som finns i de här miljöerna får tydliga propåer från samhället om att det finns en möjlighet även för dem att ”hoppa av”. Bilden av vem som får plats i ett avhopparprogram i dag är mycket stereotyp och många tjejer tror inte att dessa är för dem.
  • Polis, socialtjänst och kriminalvården får kunskap och förståelse för all brottslighet som kvinnorna och flickorna själva är utsatta för när de eventuellt lagförs för brott de begått.
  • Det genomförs satsningar på skyddade boenden för kvinnor med aktiv drogproblematik.
  • Att polis vid LOB och misstänkta narkotikabrott med kvinnliga målsägande rutinmässigt frågar om utsatthet för sexualbrott i gängkriminella miljöer
  • Rätten till skydd från våld och stöd efter våldsutsatthet aldrig villkoras med till exempel drogfrihet. Varje människa har rätt till ett liv fritt från våld, oavsett annan problematik såsom drogrelaterad eller egen kriminalitet.
Läs mer:

 

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!