Spridandet av antisemitiska fördomar

Alla människor har fördomar. Det händer nog att alla nån gång sprider rasistiska fördomar eller använder sig av ord som idag ses som rasistiska. Inget av det betyder att den person som sprider dessa fördomar eller använder dessa ord är rasist. Personen kan naturligtvis vara det men måste inte vara det.

På samma sätt är den som sprider fördomar om judar eller antijudiska stereotyper inte nödvändigtvis en antisemit eller en person med antisemitiska åsikter. Ibland begriper den person som gör detta inte ens att det är antisemitiskt konspirationsteorier eller fördomar den sprider.

Personer som inte på något sätt är antisemiter kan alltså sprida antisemitiska uppfattningar. Även personer som själva är judar kan sprida antisemitiska fördomar och konspirationsteorier. Men det är i allmänhet mer ovanligt än att icke-judar gör det.

På samma motverkar det i allmänhet antisemitiska fördomar om en person känner någon som är jude. Men det är ingen garanti för att en sådan person inte sprider antisemitiska fördomar. Förmodligen minskar det dock risken för det precis som riskan för islamofobi minskar om en person känner någon muslim.

Att vara jude eller vän med en jude kan därför mycket väl vara ett rimligt försvar mot att en person skulle vara antisemit alternativ sprida antisemitiska uppfattningar. För det är mindre sannolikt att personen skulle vara det. Men även en person som är vän med judar kan förstås sprida antisemitism. Så det är ingen garanti.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!