Antisemitism är huvudsakligen förknippat med SD

En kolumnist i GP med namnet Henrik Jönsson påstår i en gästkolumn att antisemitismen i Sverige främst hänger ihop med muslimsk bakgrund från Mellanöstern. Det är inte sant och jag begriper inte var han fått det ifrån. Låt oss titta på vad en undersökning från Forum för Levande Historia från 2020 visar.

Antisemitism är lite vanligare bland människor födda utanför Europa än bland människor födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar. Antisemitismen är cirka 17% högre bland människor födda utanför Europa. Men det finns ingen skillnad mellan svenskfödda barn till personer födda utomlands och personer födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar.

När det gäller religion så är det så att mellan 19 och 30 procent högre bland svarande med muslimsk religionstillhörighet har antisemitiska uppfattningar jämfört med referensgruppen som består av svarande utan religionstillhörighet. I huvudsak är denna antisemitism inte relaterad till Israel. Kristna har en marginellt lägre grad av antisemitism än personer utan religionstillhörighet.

Att ha en judisk vän är enligt rapporten relaterat till en lägre benägenhet att hysa antisemitiska attityder. Personer med hög tillit till andra människor uppvisar markant lägre antisemitism än personer som har låg tillit till andra människor. De som har en högre utbildning är också markant mindre antisemitiska.

Sympatisörer med Miljöpartiet, Vänsterpartiet/Feministiskt initiativ och Centern har en signifikant lägre grad av antisemitism än de som sympatiserar med socialdemokraterna som i denna del av undersökningen fungerar som en kontrollgrupp. Däremot är moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater markant mer antisemitiska. När det gäller Sverigedemokratiska sympatisörer handlar det om 20% större antisemitism än referensgruppen.

Så visst är andelen personer med antisemitiska åsikter större bland personer med muslimsk religionstillhörighet, och bland de personer som är födda utanför Europa. Men en lika stor andel av de som sympatiserar med Sverigedemokraterna har antisemitiska åsikter som bland de som är födda utanför Europa.

Sverigedemokraterna är huvudproblemet

Eftersom Sverigedemokraternas sympatisörer är fler (cirka 2,0 miljoner om vi räknar hela befolkningen) än antalet personer som är muslimer (cirka 500 000) eller antalet personer födda utanför Europa (1,5 miljoner om vi räknar hela den svenska befolkningen) så är antisemitism i Sverige framförallt ett problem förknippat med Sverigedemokraterna (SD).

Det finns förstås en överlappning mellan dessa grupper, en stor del av muslimerna är födda utanför Europa och en del av Sverigedemokraterna är också födda utanför Europa. De flesta födda utanför Europa är dock kristna eller utan religion. Många muslimer kommer inte heller från Mellanöstern utan från andra delar av Asien och Afrika. Och många av de som är födda i Mellanöstern är kristna.

Helt klart är att muslimer som grupp i motsats vad Jönsson påstår inte på något sätt är det största problemet när det gäller antisemitism. Det betyder också att de som kommer från Mellanöstern inte är den största gruppen av antisemiter i Sverige. Vilket Jönsson påstår. Han påstår också att Sverigedemokraterna inte skulle vara grundproblemet och det stora problemet med antisemitism i Sverige. Det är en uppenbar lögn.

Sverigedemokraterna är det stora problemet när det gäller antisemitism. Henrik Jönsson svamlar och verkar inte ha nån koll på verkligheten och fakta i frågan. Han är inte trovärdig på nåt sätt.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!