Polisen arbetar med och mäter fel saker

I en debattartikel i DN menar de två kriminologerna Jerzy Sarnecki och Amir Rostami att den svenska polisen arbetar med fel saker och använder felaktiga metoder för att mäta verksamhetens effektivitet. De mäter nämligen vad polisen gör. Inte vad polisens arbete har för effekt.

Det handlar om att polisen mäter sådant som hur stor uppklarningsprocent de har, hur många åtal det blir, hur många fällande domar och hur många som hamnar fängelse etc. Men de mäter inte hur stor effekt deras arbete har på det som är viktigt. Brottsligheten, dvs hur många brott som begås eller förhindras. Det polisen bryr sig om brukar kallas pinnräkning. Resultatet av detta är att polisen ägnar sig åt brott som har noll eller mycket liten betydelse för brottsligheten:

De klassiska exemplen är ringa narkotikabrott (konsumtion eller innehav av små mängder) eller ringa vapenbrott (innehav av vapen som inte är farliga). Man får i sådana fall ”höga” uppklaringssiffror, utan att i någon betydande mening ha påverkat de skador brottsligheten orsakar i samhället.

Att på detta sätt jaga lätt uppnådda ”pinnar” är inte bara verkningslöst i relation till de egentliga målen, utan kan till och med bli kontraproduktivt genom att man ibland stärker sammansättningen av grupperingar som man vill bryta ner eller minskar polisens legitimitet i medborgarnas ögon. Och därmed minskar medborgarnas vilja att samarbeta med myndigheterna.

Medan pinnjakten pågår räcker polisens krafter inte till att ta itu med den samhällshotande organiserade brottsligheten, vars utredningar kräver stora resurser och hög kompetens bland utredarna.

Förändring

Rostami och Sarnecki föreslår i sitt debattinlägg flera åtgärder för att förbättra polisens arbete. Det viktigaste förslaget är att polisen ska börja mäta effektivitet istället för produktivitet. Dvs istället för att bryr sig om hur mycket och hur många saker de gör ska de bry sig om vilka effekter det som de gör har. Polisens arbete bör enligt de två kriminologerna alltid utgå från polisverksamhetens påverkan på brottsligheten. Dva på brottslighetens omfattning, karaktär samt dess skador på samhället och medborgarnas trygghet.

Jag kan se fler åtgärder som kan leda till att polisen ägnar sig åt de allvarliga brotten. Den viktigaste av dessa är en avkriminalisering av eget bruk av narkotika. Eget bruk av narkotika är idag ett av de allra vanligaste brotten. Att dessa personer åker fast har som huvudsaklig effekt att de inte får den vård de skulle behöva utan istället hamnar i fängelse och blir utförare av de krimimella gängens våldsdåd. Kriminalisering av eget narkotikabruk har enbart negativa effekter. För samhället och för missbrukarna.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!