Bekämpa gängen – avkriminalisera eget bruk av narkotika

Narkotikabrott är några av de vanligaste brotten i Sverige och slukar en massa resurser i polisen och rättsväsendet. Totalt anmäldes 113 500 narkotikabrott under 2022. 92% av dem är eget bruk (42%) och innehav för eget bruk (50%). Totalt anmäldes 1,45 miljoner brott. Narkotikabrotten utgjorde alltså cirka 8% av alla anmälda brott. Det enda brott som är vanligare är bedrägerier. Det anmäldes cirka 195 900 bedrägeribrott år 2022.

Att döma personer för eget bruk och innehav för eget bruk har inga som helst effekter när det gäller att minska användningen av narkotika. Dessutom innebär det att en sjukdom (missbruk) behandlas som brottslighet. Det betyder därför att sjuka människor inte söker sig till vård på grund av risken att straffas och att många därför dör av överdoser.

Trakasserier

Att eget bruk av narkotika är straffbart innebär också att polisen ständigt genomför kontroller av personer som kan misstänkas för detta brott. Det betyder i praktiken att de oftare kontrollerar ungdomar med utländsk bakgrund än andra. Inta för att det är troligare att dessa använder narkotika utan för att polisen utifrån sin fördomar tror att det är så.

Dessa ungdomar kommer att uppfatta dessa ständiga kontroller som rasistiska trakasserier och därmed innebär det också att deras förtroende för polisen är nästan obefintligt. Detta är dåligt när polisen ska utreda andra grövre brott för ingen vill då prata med polisen.

Det hela betyder också att gängen får lättare att rekrytera unga för polisen har ju genom sitt agerande skapat ett avståndstagande från polisen och samhället. Det är något som gängen kan utnyttja.

Slöseri med resurser

Alla rättegångar och utredningar av eget bruk och innehav för eget bruk slukar stora resurser hos polisen, åklagarmyndigheten och domstolarna. Dessutom leder det till att polisen minskar de besvärliga utredningarna som kärvs för att komma åt langarna vilka ofta tar lång tid och ibland inte ens leder till några åtal. Under några år har det dock fungerat annorlunda på grund av de knäckta chattprogrammen som lett till en mängd fällande domar för grova narkotikabrott som langning och smuggling.

Situationen innebär också att fängelserna fylls med missbrukare, dvs sjuka människor, som egentligen inte är att betrakta som brottslingar. Det är ett slöseri med kriminalvårdens resurser. Genom att de i fängelserna hamnar ihop med kriminella ökar dessutom risken att missbrukarna dars in i grov brottslighet.

En vinst för hela samhället

Om eget bruk och innehav för eget bruk avkriminaliseras kan polisens och rättsväsendets resurser användas på ett bättre sätt. Det blir också lättare att öka förtroendet för polisen hos unga med utländsk bakgrund. Grova brott som skjutningar, sprängningar, mord, utpressning, grova bedrägerier, penningtvätt, människohandel med mera blir lättare att utreda och mer polisresurser kan läggas på att utreda den typen av allvarliga brott. Det skulle med andra ord kraftigt förenkla och effektivisera arbetet mot gängbrottsligheten och de kriminella nätverken.

Det skulle också leda till att fler sjuka människor skulle få den vård de behöver och dödsfallen i överdoser minskade. Att avkriminalisera eget bruk och innehav för eget bruk skulle vara en vinst för alla. Ungdomar, polisen, samhället, missbrukarna, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Rekryteringsmöjligheterna för gängen skulle också minska.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!