De medlemsägda fotbollsklubbarna i Europa

Många av de framgångsrikaste fotbollsklubbarna i Europa är medlemsägda. Detta är något som inte syns i UEFA:s sammanställning över fotbollen i Europa. Och det syns inte i artiklar om europeisk fotboll i Europa heller. Dessa artiklar, precis som GP:s senaste fokuserar istället oftast på kapitalets inträde i fotbollen.

Men privat ägande behövs inte för att klubbarna ska vara framgångsrika. Det visar en genomgång av vilka klubbar som är föreningsdrivna eller föreningskontrollerade.

I Sverige, Tyskland (med några undantag), Norge,  Andorra, Bosnien, Estland, the Färöarna, Finland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Malta och San Marino är alla fotbollslag kontrollerade av eller organiserade som medlemsföreningar.

I Irland, Finland, Nederländerna, Lettland, Litauen, Österrike, Slovakien, Serbien, Makedonien, Montenegro, Bosnien och Moldavien är många och i Tjeckien, Polen, Rumänien. Danmark och Schweiz en del  av fotbollsklubbarna medlemsföreningar eller kontrollerade av medlemsföreningar.

Flertalet fotbollsklubbar i Skottland är minoritetsägda av medlemsföreningar. I Spanien är 4 av de största klubbarna samt majoriteten av klubbarna i de lägre divisionerna organiserade som medlemsföreningar eller kontrollerade av medlemsföreningar.

Medlemskontrollerade större fotbollsklubbar i Europa ( exkl. länder där alla klubbar är det)
Läs mer: