Arbetsplatsolyckorna fortsätter i samma höga takt som 2023

Medan gängskjutningarna och de kriminellas sprängdåd minskat i intensitet sen oktober 2023 så har arbetsplatsolyckorna fortsatt ligga på en hög nivå. Hittills i år har tre personer dött i arbetsplatsolyckor samtidigt som ingen person har skjutits ihjäl. Den första arbetsplatsolyckan i år var en drunkningsolycka vid reparationsarbete på ett fartyg på redden utanför Göteborgs hamn.

Den andra arbetsolyckan i år drabbade en man i 50-årsåldern som klämdes fast under en traktor under arbete med att lasta höbalar i Edenberga strax utanför Laholm. Olyckan inträffade på söndagskvällen en 14 januari.

Och på måndagen, dvs idag, skedde ytterligare en arbetsolycka. En lokförare avled när tåget han körde kolliderade men en lastbil som fastnat på spåret vid Ramseröd öster om Uddevalla. Lastbilschauffören klarade sig dock. Han ska också ha försökt att signalera till de framrusande pendeltåget som dock inte hann stanna. Dessutom skadades ytterligare ett tiotal personer lindrigt. Förutom lokföraren fördes ytterligare några personer till sjukhus med ambulans.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Arbetsplatsolyckorna fortsätter i samma höga takt som 2023”

  1. Näringsgrenen ”Jordbruk, skogsbruk och fiske” är den näringsgren där risken att avlida i en arbetsolycka är ojämförligt störst. Arbetsmiljöverkets rapport (https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2021/arbetsskador-2021-2022-01.pdf) visar på dryga 6.5 dödsfall på 100 000 sysselsatta under perioden 2012-2021 vilket kan jämföras med 2.5 dödsfall på 100 000 sysselsatta för verksamma i byggverksamhet under samma period.

Kommentarer är stängda.