3 döda på Northvolt verkar ytterst märkligt

I Sverige dör cirka 90 000 personer på ett år. Det innebär en dödlighet på 0,9%. På Northvolt har 3 personer dött på ett halvår. Med 3 500 anställda innebär det en dödlighet på 1,6% per år. I Sverige är flertalet av de döda gamla människor som dör av naturliga orsaker. Men det gäller inte de 3 döda på Northvolt. Läs mer…

18 döda på jobbet – 13 skjutna på gatorna

18 döda på jobbet. Hittills i år har 18 personer dött på sitt arbete. Det senaste dödsfallet inträffade i LKAB:s gruva i Kiruna i fredags kväll. Den senaste som dog i en skjutning var en man som sköts i Bredäng den 19 maj i vad som verkar vara ett svartsjukedrama alternativt ett hedersmord. Läs mer…

Skjutningarna har nästan upphört men inte arbetsolyckorna

Under förra året blev dödsolyckor på arbetet en större dödsorsak än skjutningar mätt i antalet döda. Att vara gängkriminell är dock förstås fortfarande farligare än att ha ett arbete. Det finns cirka 10 000 gängkriminella. Detta ska jämföras med många miljoner som har ett arbete. Läs mer…

Fler döda på arbetsplatser än i skjutningar under 2023

På svenska arbetsplatser dog 64 personer under 2023. Det är det högsta antalet dödliga arbetsplatsolyckor på 15 år. Orsakerna till detta är mycket lätta att förstå. Byggmarknaden har avreglerats så att det idag kan finnas upp till en sju-åtta led med underleverantörer. Läs mer…

En av de värsta arbetsolyckorna i svensk historia

5 arbetare dog i hissolyckan i Sundbyberg. Det innebär att det är den värsta arbetsplatsolyckan i modern tid, dvs efter att systemet med skyddsombud och en massa nya arbetsmiljölagar infördes på 1970-talet. Dessa förändringar minskade antalet olyckor på svenska arbetsplatser. Läs mer…

48 döda på jobbet och 50 skjutna till döds

Det är farligt att vara med i ett kriminellt gäng. Risken att bli skjuten är stor. Men för en vanlig svensk är det en större risk att dö på jobbet än att bli skjuten. Det händer att personer som inte är inblandade i någon form av brottslighet blir skjutna men det är ovanligt. Läs mer…

Fler dör på grund av arbetet än av skjutvapenvåld

Fram till och med den siste augusti så har 38 personer dött på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverket. Under samma period sköts 30 personer ihjäl enligt Polisen. Antalet som dött av arbetsplatsolyckor har alltså varit betydligt fler än antalet som dött i skjutningar. Läs mer…

Migrantarbetare klagar än över uteblivna löner i Qatar

Sedan Qatar blev tilldelat värdskapet för det kommande VM har landet gjort betydande arbetsreformer, men flera väsentliga problem kvarstår. Det konstaterar den Internationella arbetsorganisation (ILO) i två nya rapporter. Läs mer…

Även Göteborg har drabbats av explosioner

Hamnstäder drabbas ibland av olyckor. Igår inträffade en fruktansvärd olycka i Beirut. Även Göteborgs hamn har drabbats av explosioner. De två allvarligaste inträffade båda två år 1971. Den ena explosionen orsakades explosionen av kemikalier precis som i Beirut, den andra Läs mer…

Dödsolyckor på arbetet är vanligare än dödsskjutningar

Jämfört med 1990-talet har antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång i Sverige halverats. Det går inte att knyta antalet dödsolyckor till privatiseringar, nedskärningar och avregleringar. Det går inte heller att knyta dem till utländsk arbetskraft som arbetar under dåliga förhållanden. Men Läs mer…

Trygga anställningar är bra även för arbetslösa

Trygga anställningar eller otrygga anställning har i sig ingen betydelse för arbetslöshet eller arbetslösa. Antalet arbetstillfällen ökar inte bara för att det finns många visstidsanställda, många bemanningsanställda osv. Vad som däremot händer är att folk blir oroligare och sjukare när Läs mer…

Privatisering ger fler döda arbetare på järnvägen

Det dör fler och fler arbetare inom den svenska järnvägstrafiken. Grundorsaken är privatiseringen och vinststyrningen: Enligt Janne Rudén, ordförande för Seko, beror ökningen av olyckor på de höga kraven på en konkurrensutsatt marknad där entreprenörer och underentreprenörer tävlar om kontrakten. Läs mer…

Gästarbetare utan säkerhet på jobbet

Med hjälp av uthyrningsföretag, privata arbetsförmedlingar, inhyrning av personal, underleverantörer i flera led osv så kringgår svenska företag i exempelvis byggbranschen fackliga avtal såväl som lagar. Arbetsplatserna blir svårkontrollerade, ingen vet vem som är ansvarig och ingen tar ansvar. Företagen Läs mer…

Svenska arbetsplatser allt farligare

Den nedmontering av arbetsmiljö- och arbetarskyddsarbetet som den borgerliga regeringen och dess ansvarige minister Sven-Otto Littorin inlett har snabbt fått konsekvenser. LO kritiserar därför regeringen hårt i en debattartikel i Aftonbladet: Arbetsmiljöarbetet för LO-förbundens medlemmar har försämrats och många löntagares Läs mer…