Sex personer åtalade för försök till mord i Norrköping

Åklagare har väckt åtal mot sex personer för försök till mord i Norrköping i september 2023. Fem av dem åtalas även för grovt vapenbrott. Två av de åtalade är kvinnor, fyra är män. De är mellan 19 och 48 år gamla. För en av de åtalade har åklagaren också begärt utvisning.

Den 14 september avlossades skott mot en lägenhetsdörr. I lägenheten på Plåtslagargatan fanns en person som klarade sig utan fysiska skador. Lägenheten tillhörde mamman till Elvir Mutic som är en känd person som tillhörde Rawa Majids sida i den interna konflikten i  Nätverk Foxtrot. I oktober 2023 blev Mutic utsatt för mordförsök i Sarajevo vid samma tillfälle som Harris Österdahl mördades. De åtalade är Os@m@ I A G@l#, L*jl@ S*lm@novic, Ibr@h#m Al@l#, S@r@ Br@ym, Iv@n Kurt#c och Endr#t H@jd#ni.

– Det är bara tillfälliga omständigheter att skotten inte träffade den person som fanns i lägenheten. Därför fanns det en konkret fara för att brottet skulle fullbordas, säger senior åklagare Karin Sandén som varit förundersökningsledare.

Åtal

G@l# stod enligt åtalet  i tät kontakt med person som instruerade gärningsmännen hur de ska agera. Han följdes själv instruktionerna och vidarebefordrade dessa till de andra gärningsmännen. Dessutom vidarebefordrade information om betalning. Han skulle själv erhålla ersättning för gärningen och han har själv varit på Plåtslagargatan i Norrköping vid skjutningen.

H@jd#ni har för sin del bland annat hanterat vapnet. Han var också den som sköt in i lägenheten. Kurt#c har bland annat mot ersättning transporterat skytten mellan olika platser samt transportera vapnet som användes vid brottet. Han stod även i nära förbindelse med person utomlands som gett instruktioner. Om hur de skulle agera vid gärningen och vart personer skulle transporteras.

S*lm@novic har bland annat mot ersättning åtagit sig att transportera gärningsmännen och vapnet mellan olika platser. Hennes mobiltelefon användes för att ta fram målsägandens adress och hon har varit på Plåtslagargatan i Norrköping vid brottet.

Br@ym hade mot ersättning kontakt med person eller personer som gett instruktioner om att hon skulle ordna en bil som kunde transportera flera personer. Dessutom instruktioner om vart de skulle åka och vilka som skulle hämtas. Hon bokade även ett hotellrum i Flemingsberg till gärningsmännen och hon har varit på Plåtslagargatan i Norrköping vid brottet.

Al@l# fick ersättning för att ordna en chaufför/en bil som kunde genomföra transport av gärningsmännen till olika orter i Sverige. Dessutom informerade han om ersättningen som olika personer skulle få för sin insats. Allt enligt åtalet.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!