Narkotikabeslag – över 11 ton stoppades 2023

Förra året beslagtog Tullverket över 11 000 kilo narkotika. Det är mer än dubbelt så mycket som året innan då 5 200 kilo beslagtogs. Framför allt är det mängden cannabis, amfetamin och kokain som skjutit i höjden. Antalet mycket stora beslag, på över 100 kilo, var fyra gånger fler 2023 jämfört med föregående år. Det visar Tullverkets beslagsstatistik som även finns tillgänglig på lokal och regional nivå.

– När vi beslagtar de riktigt stora narkotikapartierna gräver det djupa hål i fickorna på de kriminella gäng som livnär sig på narkotikasmuggling. Att vi stoppar mycket narkotika beror på att vi blivit vassare men också att det finns en stor efterfrågan. Den som köper några gram till helgen ska veta att de direkt gynnar dem som ligger bakom de senaste årens våldsvåg, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson i ett pressmeddelande.

Svenssons uttalande är märkligt. Det finns nämligen ingenting som tyder på att det finns större efterfrågan än tidigare. I alla fall inte i Sverige. Varken undersökningar av hur många som använt narkotika eller ökande priser. Det troliga är istället att Sverige blivit ett viktigt transitland för narkotika till andra länder.

Stor ökning av cannabisbeslag

Mer än tre gånger så mycket cannabis beslagtogs förra året jämfört med 2022. Samtidigt minskade antalet beslag från 1 996 till 1 868.

Mängden beslagtaget amfetamin mer än fördubblades och kokainbeslagen ökade med nästan ett halvt ton. Antalet amfetaminbeslag minskade samtidigt kraftigt, från 421 till 260. Kokainbeslagen ökade däremot, från 200 till 222. Så här ser utvecklingen ut för de mest kända narkotikapreparaten mellan 2022 och 2023:

  • Cannabis ökade från 2 285 kilo till 7 187 kilo (1 401 kilo marijuana respektive 5 787 kilo hasch).
  • Amfetamin ökade från 548 kilo till 1 162 kilo.
  • Kokain ökade från 822 kilo till 1 303 kilo.

Några större mängder heroin och metamfetamin beslagtogs inte. Däremot ökade beslagen av både preparaten. Utöver de mest kända preparaten stoppades också en del annan narkotika. Mängden beslagtaget opium var lågt och minskade dessutom kraftigt.

25 liter flytande narkotika beslagtogs (en minskning från 62 liter år 2022) och nästan 2,2 miljoner narkotikaklassade tabletter och kapslar, däribland 417 000 tramadoltabletter  vilket var en kraftig minskning jämfört med 2022 då nästan 1miljon tramadoltabletter beslagtogs. Beslagen av ecstasy ökade medan beslagen av annan narkotika i tablett och kapselform minskade kraftigt.

Fyra gånger så många beslag på över 100 kilo

De stora mängderna beslagtagen narkotika beror till stor del på att det gjorts historiskt många mycket stora beslag. 2022 gjordes åtta beslag på över 100 kilo. Förra året gjordes 31 beslag på över 100 kilo, merparten på över 200 kilo. Samtidigt minskade det totala antalet narkotikabeslag från knappt 5 400 beslag 2022 till nästan 4 800 beslag förra året.

– Vi har ett medvetet fokus på att bekämpa den storskaliga organiserade narkotikasmugglingen. Ett beslag på 100 kilo är ett mycket hårdare slag mot den organiserade brottsligheten än 100 beslag på några gram. Det är den totala mängden narkotika vi hindrar från att komma ut på gatan som ger en vinst för samhället, säger Jennie von Alten, chef på Tullverkets kontrollavdelning.

Samhällsnyttan fördubblad till över tio miljarder

Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel kan räknas om till samhällsnytta. Det görs enligt en modell som väger in hur mycket samhällets kostnader minskar tack vare att Tullverkets beslag hindrar narkotika och dopningsmedel från att komma ut i samhället. Bland annat handlar det om uteblivna kostnader för vård och sociala insatser.

2022 var den beräknade sammanlagda samhällsnyttan 5,1 miljarder kronor. 2023 ökade de beräknade samhällsnyttan till 10,4 miljarder. Det är den ojämförbart högsta nivån hittills men samtidigt är det rent påhittade siffror. För bruket och missbruket av narkotika har inte minskat. Alltså har samhällskostnaderna för vård av missbrukare och sociala insatser inte minskat på grund av beslagen. Siffrorna är inget annat än dumheter.

Läs mer:

Ett svar på “Narkotikabeslag – över 11 ton stoppades 2023”

Kommentarer är stängda.