Tullverket vill ha mer pengar

Tullverket vill ha mer pengar. De vill ha ytterligare 471 miljoner från regeringen nästa å och ännu mer åren därefter. Det framgår av det budgetunderlag som Tullverkets lämnat till regeringen idag. Anledningen är att de påstår att den organiserade brottslighet ökar och att det kommit ny lagstiftning. De menar också att det krävs ökad beredskap på grund av världsläget, att handelsflödet är enormt och att det väller in narkotika.

Tullverket gör kontroller i Haparanda.

Tullverket gör kontroller i Haparanda. Foto: Tullverket

Att handelsflödet är enormt är knappast en nyhet och att världsläget är problematiskt är välkänt. Att regeringen presenterat en mängd repressiva lagar och straffskärpningar är också känt. Men att den organiserade brottsligheten skulle öka eller att narkotika väller in saknar verklighetsanknytning. Den organiserade brottsligheten är förmodligen ungefär lika stor som den var för 10 år sen och det finns inget som tyder på att bruket av narkotika ökar i Sverige.

Organiserad brottslighet

– Tullverket är i frontlinjen i kampen mot den organiserade brottsligheten. Narkotikan är roten till gängkonflikter, skjutningar och sprängningar. Förra året fördubblades våra narkotikabeslag till 11 ton. Det slår mot de kriminellas ekonomi men vi behöver göra ännu mer och det kostar, säger vikarierande generaltulldirektör Johan Norrman i ett pressmeddelande.

– Vi behöver bli fler anställda och investera i ny teknisk utrustning. Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb idag. Det finns ett stort engagemang men också en frustration över att inte räcka till. Den organiserade narkotikasmugglingen har blivit allt mer avancerad och storskalig. Det är den motståndaren vi står inför, fortsätter Johan Norrman.

Norrmans uttalanden har mycket lite ned verkligheten att göra. Narkotika har mycket lite med gängvåldet att göra. Dessutom har gängvåldet i stort sett upphört sen ett halvår tillbaka. De stora beslagen av narkotika beror på att Sverige blivit ett transitland för narkotika till andra länder. Det kan var en anledning till att tullen ska få mer pengar men samtidigt är det klart att bruket av narkotika inte ökar.

Ny lagstiftning

Regeringen har nyligen skickat ett förslag om ny lagstiftning till lagrådet för granskning. Den nuvarande lagstiftningen som styr Tullverkets uppdrag är spretig och föråldrad. Lagförslaget innebär en sammanhållen lagstiftning och att Tullverkets befogenheter utökas på en rad områden. Den nya lagen väntas träda i kraft i september i år.

– Vi har själva efterfrågat en ny lagstiftning och det är mycket glädjande att regeringen möter våra önskemål på nästan alla punkter. Den nya lagstiftningen kommer att ge oss möjligheter att göra ett ännu bättre jobb. Men med ny lagstiftning följer behov av ökade resurser så att vi kan göra verkstad av den nya lagstiftningen, säger Johan Norrman.

Det kan vara så att den nya lagstiftningen kräver mer resurser men det är dock ingen självklarhet. Att hävda det kanske bara är ytterligare ett sätt att försöka få mer pengar trots att det inte behövs.

Omvärldsläget

I januari fattade Tullverkets ledning beslut om att även den uniformerade kontrollpersonalen kan vara beväpnad med tjänstepistol. Beslutet fattades inom ramen för ett regeringsuppdrag och är en konsekvens av att Tullverket gör allt större narkotikabeslag och möter allt grövre kriminella i arbetet vid gränsen.

Omvärldsläget gör att också att säkerhetsarbetet behöver stärkas och dessutom ska tullhanteringen inom EU digitaliseras fullt ut. Beväpning, säkerhetsarbete och digitalisering skapar behov av ökade anslag.

– Tullverket fokuserar på att knäcka de kriminella gängens ekonomi. Det arbetet vill vi vässa ytterligare. Men vi ska också vara smörjmedel i handelsflödet och se till att import och export fungerar effektivt. Tullverket är en jämförelsevis liten myndighet med ett stort uppdrag, säger Johan Norrman.

Detta kan vara rimliga anledningar till mer resurser för tullen. Om Sverige är ett transitland för narkotika till andra länder innebär det troligen att stora internationella kriminella nätverk blivit aktiva i landet. Det gör förmodligen att våldet minskar men samtidigt kräver blir det svårare att utreda brotten. Det kräver förmodligen mer pengar.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Tullverket vill ha mer pengar”

Kommentarer är stängda.